12 teknologier udpeget som kritiske teknologier for Danmark

Akademiet for de Tekniske Videnskaber har i en ny rapport udpeget 12 teknologier som kritiske for Danmarks økonomi, konkurrenceevne og sikkerhed.

12 teknologier udpeget som kritiske teknologier for Danmark

Danmark har behov for en teknologistrategi. Sådan lyder det fra Akademiet for de Tekniske Videnskaber (ATV), der på den baggrund – og i samarbejde med Tenologisk Institut – har udarbejdet analysen ”Strategiske teknologier for Danmark”. Det sker som en del af det femårige projekt ”Guide til et resilient Danmark”.

Læs også: Dansk teknologi: Her er de største danske techvirksomheder

Disse 12 teknologifelter er vigtige for Danmark

I analysen peger ATV på 12 teknologifelter, som er af kritisk betydning for Danmarks fremtidige økonomi, resiliens og konkurrenceevne:

Fire teknologifelter for en fossilfri fremtid

1. Vedvarende energi

Vedvarende energi udgør grundlaget for fremtidens energiproduktion. Det dækker over en bred vifte af teknologier som sol-, vind- og bølgeenergi. Foruden at reducere CO2-udledningerne er det forbundet med en lang række fordele som forsyningssikkerhed, sundhed og jobskabelse.

2. Energilagring og -konvertering

Energilagring og -konvertering er et kritisk teknologifelt i et bæredygtigt energisystem, da det understøtter de vedvarende teknologier. Teknologier som batterier, Power-to-X og termisk lagring optimerer energiforsyningen og sikrer en stabil og pålidelig energitjeneste.

3. Landbrugsteknologi

Landbrugsteknologi rummer nye teknologier, der imødekommer et stigende behov for fødevarer, hvor man samtidig minimerer miljøpåvirkning, klimabelastning og fremmer bæredygtighed. I fremtidens bæredygtige landbrug er præcisionslandbrug og planteforædling fremtrædende innovative teknologifelter.

4. Grøn transport

Grøn transport inden for bl.a. skibsfart, biler og autonome systemer repræsenterer en omfattende transformation af transportsektoren med henblik på at reducere CO2-emissioner og fremme bæredygtighed. Teknologifeltet har stærk sammenhæng med både digitalisering, energilagring og -konvertering og smart grid.

Fire teknologifelter for en biobaseret fremtid

1. Biomedicinske teknologier

Biomedicin, også kaldet rød bioteknologi, handler om at forbedre menneskers sundhed og livskvalitet gennem bl.a. personlig medicin og genteknologi. Det effektiviserer og forbedrer sundhedsbehandling, forebyggelse og diagnose. Nogle af verdens førende farmaceutiske og biotekvirksomheder samt forskningsinstitutioner er danske.

2. Nye ingredienser og proteinkilder

Teknologifeltet for nye ingredienser og proteinkilder er en dansk styrkeposition, hvor der forskes i alternative fødevarer til traditionel landbrugsproduktion. Området nyder bevågenhed, da det tilbyder mindre klimabelastende og sunde fødevarer til en stadigt voksende befolkning.

3. Bioteknologisk produktion

Bioteknologisk produktion, også kendt som hvid bioteknologi, er et teknologifelt, hvor levende organismer erstatter traditionel kemi og fossile ressourcer i fremstilling af mere klima- eller miljøvenlige produkter. Danske virksomheder og forskning er førende inden for dette felt.

4. Bioenergi og bæredygtige brændstoffer

Bioenergi og bæredygtige brændstoffer som biofuels reducerer afhængigheden af fossile energikilder. Bioenergi udgør mere end 2/3 af Danmarks samlede forbrug af vedvarende energi.

Fire teknologifelter for en digitalt understøttet fremtid

1. Robotteknologi

Robotteknologi har været en del af det teknologiske landskab i snart to generationer. Robotter, herunder droner, visionsteknologi og automatisering, muliggør en række komplicerede eller umulige opgaver for mennesker, hvilket har en række fordele. Teknologien anvendes i mange forskellige fagområder og industrier.

2. Kvanteteknologi

Kvanteteknologi nyder stor bevågenhed fra virksomheder, universiteter og regeringer. Det skyldes de potentielle revolutionerende ændringer, som kvanteteknologi kan medføre inden for en bred vifte af områder.

3. Data Science

Data Science spænder over mange sektorer og berører næsten alle aspekter af vores daglige liv. Teknologifeltet er en samlebetegnelse for en algoritmisk revolution, hvor en række teknologier som AI, Big Data og Cloud Computing gør det muligt at håndtere og analysere bjerge af data, løse komplekse problemer og træffe informerede beslutninger.

4. Smart infrastruktur

Målet med smart infrastruktur er at bruge avancerede teknologier til at forbedre ydeevnen og bæredygtigheden i infrastruktur som transport, sygehuse eller affaldshåndtering. Under smart infrastruktur hører smart grid, som muliggør håndtering af variabel, vedvarende energi og reduktion af energispild.

Vigtigt med politisk langsigtet strategi

Danmark befinder sig i et globalt kapløb om at udvikle teknologiske løsninger til fremtidens samfund. Da sikkerhedspolitik, geopolitik og velfærdspolitik i dag hænger samen med kampen om at levere fremtidens grønne løsninger, har teknologi fået en langt mere akut og kritisk rolle i den nye verdensorden, lyder det.

”De 12 teknologifelter er ATV’s bud på, hvordan Danmark bedst konkurrerer i den globale kamp om teknologiudvikling. Nu er det vigtigt, at politikerne får lavet en langsigtet strategi, som understøtter forskning, udvikling, implementering og eksport inden for disse teknologifelter,” Carsten Toft Boesen, der er direktør i rådgivningsvirksomheden NIRAS og præsident for ATV.

ATV har screenet 25 internationale analyser af globalt kritiske teknologier. Den endelige udvælgelse af de 12 teknologier er foretaget af nogle af Danmarks stærkste teknologiledere fra erhvervslivet, universiteter, store danske fonde og offentlige og private institutioner og organisationer.

Rapporten præsenteres på Teknologisk Topmøde i København tirsdag den 21. november.

Om Akademiet for de Tekniske Videnskaber (ATV)

ATV består af repræsenter fra en lang liste af partnere:

 • 2cureX
 • Absalon Professionshøjskole
 • Andhero
 • Arbejdsgiverforeningen KA
 • Astra
 • Astrid Haug Bureau
 • Barkler Management Aps
 • Boardmeter
 • Capra Robotics ApS
 • CarbonCuts
 • Cochlear Denmark
 • Copenhagen Atomics
 • Copenhagen Business SchoolCerebriu A/S
 • Dacoma ApS
 • Danfoss Silicon Power GmbH
 • Danmarks Grundforskningsfond
 • Dansk Industri
 • Dansk Metal
 • Danske Bank
 • Danske Regioner
 • DI Digital
 • DI2X
 • DTU
 • EIMaReCo
 • Energy and Cleantech
 • Erhvervsakademi Kolding
 • Erhvervsministeriet
 • Erhvervsstyrelsen
 • European Telecommunications Network Operators’ Association
 • Firstmind
 • FORCE Technology
 • FRI – Foreningen af Rådgivende Ingeniører
 • GEUS
 • Grundfos
 • GTS-foreningen
 • Lundbeck A/S
 • Haldor Topsøe A/S
 • Harting
 • Innovationsfonden
 • IT-Branchen
 • IT-Universitetet i KøbenhavnIT-vest
 • Kamstrup
 • KEA
 • Kiemer Rådgivning
 • KL
 • KPMG
 • KU
 • KU Science
 • Landbrug & Fødevarer F.m.b.A.
 • LEGO Group
 • LEO Fondet
 • LEO Pharma
 • LIFE Fonden
 • LL-BioEconomy
 • London Energy
 • Mandag Morgen
 • Maskinmesterskolen København
 • NielsenNetwork
 • NIRAS
 • Novo Nordisk
 • Novo Nordisk Fonden
 • Novozymes A/S
 • Nuevolution
 • Oticon
 • Oticon Denmark A/S
 • PA Consulting Group
 • Patent- og Varemærkestyrelsen
 • Per Falholt Global R&D Advisory Services
 • Plus Solutions
 • Poul Due Jensens Fond
 • PwC
 • Reebirk – Business
 • Rosborg Gymnasium & HF
 • Roskilde Universitet
 • Siemans Healthineers
 • Styrelsen for Forskning og Uddannelse
 • SupWiz
 • Syddansk Universitet
 • Technicon A/S
 • Technische Universität Berlin
 • Teknologisk Institut
 • Topsøe
 • UCH, Uddannelsescenter Holstebro
 • VELUX A/S
 • Vestas
 • VIA
 • VIFU – Videncenter for fødevareudvikling
 • Virogates A/S
 • WattsUp Power
 • ZBC
 • Aalborg Universitet
 • Aarhus Universitet
 • Aasted

Læs også: Nyheder om dansk teknologi