Nyt projekt skal sikre bedre genbrug af brugt elektronik og elektronikaffald

Projektpartnerskabetet CirkEL (cirkulær elektronik) skal udvikle ny teknologi og nye metoder til at håndtere elektronikaffald, uanset hvilken stand det er i.

Nyt projekt skal sikre bedre genbrug af brugt elektronik og elektronikaffald

Kun 17 procent af al elektronikaffald på verdensplan bliver ifølge tal fra FN håndteret og bearbejdet på en miljømæssig forsvarlig måde.

Dermed går store mængder af kritisk begrænsede ressourcer som guld, platin og tantal tabt, og mængden af elektronikaffald står til at blive fordoblet i 2050 i forhold til i dag.

Læs også: Dansk teknologi: Her er de største danske techvirksomheder

Udvikler teknologi og metoder i hele elektronikforsyningskæden

De mange problemer, der knytter sig til elektronikaffald, skal et nyt projektpartnerskab kaldet CirkEL (cirkulær elektronik), forsøge at løse. I projektet er en række af elektronikindustriens aktører gået sammen om at øge graden af genbrug og genanvendelse af elektroniske produkter og delkomponenter for at skabe en mere bæredygtig elektronikindustri.

Teknologisk Institut står i spidsen for CirkEL-projektet, hvor flere led i elektronikforsyningskæden er repræsenteret:

  • Elektronikproducenter: Schneider Electric Danmark, Bang & Olufsen, KK Wind Solutions og Nilfisk
  • Indsamlere og oparbejdere: Ragn-Sells Danmark
  • Genbrugs- og genanvendelsesvirksomheder: Trebo, Eldan Recycling og Techsave
  • Logistikpartner: European Recycling Platform Denmark

Projektet skal forsøge at tage hånd om problemet med, at elektronik sjældent er designet med henblik på nem reparation, komponentgenbrug og genanvendelse. I stedet for at elektronikprodukterne kasseres og vigtige ressourcer som sjældne jordarter går tabt, skal aktørerne i projektet udvikle teknologi og metoder inden for fem områder: Forsortering og stillingtagen til brugt elektronik, adskillelse af delkomponenter, genbrug, genanvendelse og cirkulært design.

CO₂-reduktion til en værdi på 125 mio. kr.

Projektet vil bidrage med væsentlig CO₂-reduktion og reducere forbruget af kritiske begrænsede ressourcer, herunder guld, platin og sølv, svarende til en værdi på cirka 125 millioner kroner årligt.

”Den primære barriere for at øge genbrugsgraden af elektronikprodukter er, at de er komplekst designet, og at istandsættelse eller genvinding af råmaterialer ofte ikke betaler sig sammenlignet med at købe nyt. Vi vil derfor fokusere på at udvikle automatiserede adskillelsesprocesser og genanvendelsesteknologier, så færre værdifulde komponenter og materialer går tabt – med en rentabilitet, der styrker incitamentet til at investere i genbrug og genanvendelse,” siger Christian Lundgaard, CSO hos Trebo A/S.

Læs også: Dansk nøglerolle inden for CO₂-lagring skaber tusindvis af jobs

Elektronikaffald skal kunne håndteres uanset stand

Som en del af projektet skal platformen også sikre, at elektronikprodukter behandles med de bedst egnede teknologier. Det sikrer, at hele produkter og funktionelle delkomponenter kan blive istandsat og genbrugt, og at regulært elektronikaffald bliver adskilt, så værdifulde materialer kan tages ud og genbruges.

Virksomheden Techsave A/S har for eksempel udviklet en patenteret rense- og tørreproces, der gør det muligt at istandsætte produkter, der er beskadiget af væske, rust, salt eller sukker. Virksomheden Eldan A/S udvikler anlæg til mekanisk oparbejdning af elektronikaffald, så jern, kobber, aluminium, printkort og plast kan udsorteres.

”Styrken ved CirkEL-projektet er, at vi tager et helhedsorienteret blik på de tilgængelige metoder og teknologier og arbejder henimod et koncept, der kan håndtere elektronikaffald, uanset hvilken stand det er i. På den måde sikrer vi, at levedygtige produkter kan komme ud på markedet igen, og at vi får optimal udnyttelse af de ressourcer, der gemmer sig i produkter, der ikke længere fungerer. Det vil hjælpe til at gå fra en lineær til en cirkulær elektronikindustri,” siger Aisha Rafique fra Teknologisk Institut.

CirkEL-projektet er støttet af Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) under Miljøministeriet og har fået bevilget midler i perioden 2023 til 2025.

Læs også: Nyheder om dansk teknologi