Ny undersøgelse: Misinformation er den største globale trussel

Over 11.000 ledere fra 113 lande slår fast i en ny rapport, at AI-genereret misinformation vil være den største globale trussel over de næste to år.

Ny undersøgelse: Misinformation er den største globale trussel

Der går ikke en dag, uden man hører om kunstig intelligens på den ene eller anden måde. Enten er et nyt produkt, der gør brug af AI, blevet lanceret, eller også skaber teknologien nye kontroverser eller fremskridt inden for nye områder.

Der er såmænd både meget godt og dårligt at sige om den meget debatterede og efterhånden flittigt anvendte teknologi.

Læs også: Hvad er fake news og deepfakes? Sådan spotter du falske nyheder

Misinformation og desinformation topper dette års liste

Nu kaster rapporten The Global Risks Report 2024 et knap så positivt lys over teknologien.

Rapporten, der netop er offentliggjort af den uafhængige organisation World Economic Forum, indeholder 11.000 ledere fra 113 landes vurdering af de største globale risici over de næste to år.

Her har ”misinformation og desinformation” taget et ordentligt hop op ad listen. Sidste år indtog det en 15. plads, men i årets rapport ligger misinformation og desinformation på førstepladsen over ting som ekstremt vejr, samfundsmæssig polarisering, cyberangreb og interne krige.

Foto: IT-Branchen

AI-genereret misinformation kan udgøre en væsentlig krise

Respondenterne er også blevet bedt om at angive op til fem risici, som de mener har størst sandsynlighed for at udgøre en væsentlig krise på globalt plan i 2024.

Her angiver 66 ekstremt vejr som en af svarmulighederne, men næstefter finder man AI-genereret misinformation og desinformation. Her angiver 53 procent dette som en sandsynlig væsentlig krise.

Det vurderes dermed som en højere risiko end samfundsmæssig og/eller politisk polarisering (46 %), leveomkostningskrise (42 %), cyberangreb (39 %) og økonomisk tilbagegang (33 %).

”Efterhånden som kunstig intelligens bliver mere tilgængelig for alle, risikerer vi også, at mængden af misinformation stiger markant. For pludselig bliver det nemt for alle at bruge AI til at generere falske nyheder, billeder og avanceret stemmekloning. Og det kan have en stor global betydning for vores generelle tillid til samfundet,” siger Charlotte Holm Billund, der er chefkonsulent i IT-Branchen.

Kan påvirke fremtidige valg negativt

En årsag til, at misinformation og desinformation – herunder AI-genereret misinformation og desinformation – topper årets rapport, er udsigten til, at der i løbet af de næste to år er tre næsten milliarder mennesker, der skal stemme i lande som USA, Indien, Storbritannien, Mexico og Indonesien.

De 11.000 adspurgte ledere vurderer, at misinformation kan være med til at destabilisere den reelle og opfattede legitimitet af nyvalgte regeringer. Det kan øge den politiske uro, vold og terrorisme, vurderer World Economic Forum.

AI-generet misinformation og desinformation kan også være med til at forværre den samfundsmæssige polarisering og erodere tilliden til regeringer og medier, lyder det.

”Mange frygter, at misinformation fører til en ond cirkel, hvor folk er mere tilbøjelige til at tro på information, der bekræfter deres eksisterende overbevisninger, selvom den er falsk. Derfor er det også vigtigt, at vi både globalt, nationalt og som enkeltpersoner bliver mere bevidste om risikoen og aktivt modarbejder falske nyheder. Blandt andet ved at få tydeligt markeret, når noget for eksempel er en deepfake,” siger Charlotte Holm Billund.

Sådan bør truslen mod misinformation håndteres

World Economic Forum kommer med fire anbefalinger til, hvordan regeringer, virksomheder og enkeltpersoner kan imødegå den voksende trussel mod misinformation.

  1. Invester i forskning og udvikling for bedre at kunne opfange og flage falsk information.
  2. Udvikle klare retningslinjer for sociale medier og andre platforme om, hvordan man håndterer misinformation.
  3. Uddanne borgere om, hvordan man identificerer og undgår falske oplysninger.
  4. Beskyt ytringsfrihed og borgerlige friheder, samtidig med at der også tages skridt til at bekæmpe spredning af skadelig misinformation.

Læs også: Nyheder om fake news og konspiration