4.000 danske produktionsvirksomheder skal i gang med bæredygtig omstilling

Kun 10-16 procent af de danske produktionsvirksomheder arbejder dedikeret med bæredygtig og cirkulær omstilling. Det skal det nye program Afkobling 2030 rette op på.

4.000 danske produktionsvirksomheder skal i gang med bæredygtig omstilling

Industriens Fond introducerer programmet Afkobling 2030, som er en udvikling af et pilotprojekt, der blev søsat i fjor.

Afkobling 2030 drives af DDC – Dansk Design Center, Trekantområdet Danmark, Alexandra Instituttet, DANDY Business Park, Teknologisk Institut og FORCE Technology og har som mål at få i alt 4.250 produktionsvirksomheder – svarende til cirka 40.000 jobs – i gang med en bæredygtig omstilling.

”Vi kan se, at dansk industri belaster vores klode mere og mere, og samtidig møder virksomhederne stigende krav fra kunder og lovgivning. Pilotprojektet bekræftede os i, at Afkobling 2030 kan noget helt nyt, når det handler om at løse disse udfordringer – bl.a. at klima- og miljøhensyn skal integreres centralt i forretningsudviklingen,” siger Anders Ziegler Kusk, der er programleder for bæredygtig produktion i Industriens Fond.

Læs også: Hvad er klima og klimaforandringer? Her er alt du bør vide

Vækst skal afkobles ressourceforbruget

Kun 10-16 procent af de danske produktionsvirksomheder arbejder dedikeret med bæredygtig og cirkulær omstilling, og kun 4 procent dokumenterer arbejdet med omstillingen i scope 3 – en betegnelse for en virksomheds indirekte udledninger fra værdikæden.

Scope 3-udledningen udgør omkring 90 procent af en virksomheds samlede udledning og er den sværeste udledning at arbejde med, da den foregår i værdikæderne.

Hvornår er en virksomhed i gang med en bæredygtig omstilling?

En virksomhed er i gang med bæredygtig omstilling, hvis den

  1. kortlægger værdikæden
  2. omlægger produkt- og forretningsmodellen, så den bliver bæredygtig og måske ligefrem cirkulær
  3. udvikler og tester nye bæredygtige løsninger på tværs af værdikæden
  4. opkvalificerer medarbejdernes kompetencer inden for bæredygtighed

Kilde: Alexandra Instituttet

Som programmets titel afslører, skal det ambitiøse mål nås gennem en eksperimenterende og fleksibel tilgang, hvor virksomhederne får hjælp og tilbud til at ”afkoble” deres produktion og omsætning fra ressourceforbruget. Hjælpen kommer til at bestå af lokalt forankrede og specialiserede “labs”, der hjælper virksomheder med at udvikle og teste bæredygtige løsninger, adgang til nye netværk, 1:1-ekspertrådgivning og kompetenceudvikling.

Afkobling betyder, at en virksomheds klima- og miljøbelastning bliver mindre, uanset at virksomhedens omsætning bliver større – eller forklaret på en anden måde: At virksomheden belaster naturen mindre i absolutte tal.

”Industriens samlede klima- og miljøbelastning skal reduceres. Det er en bunden opgave, uanset hvordan det går med den økonomiske vækst. Det er det, som kaldes absolut afkobling. Men hvis det skal lykkes, skal bæredygtighed helt ind i hjertet på den enkelte virksomheds strategi og forretningsmodel – og helt ud i produktionen og værdikæderne. Det er den mission, vi arbejder på, i Afkobling 2030,” siger Line Poulsen, der er Mission Director for Afkobling 2030, DDC – Dansk Design Center.

Læs også: Projektet BIOMAC vil gøre ende på forurenende plastik

Langsigtet og eksperimenterende samarbejde

Det er første gang, at der etableres et projekt af denne slags. Til og med 2024 har Industriens Fond bevilget 32 millioner kroner, og der forventes at blive investeret op til et trecifret millionbeløb frem mod 2030.

Projektets otte år lange tidsramme giver mulighed for at arbejde grundigt og langsigtet med virksomhederne og deres udfordringer. Ambitionen er, at hele sektoren skal omstilles, og det skal ske på en eksperimenterende og fleksibel måde. Partnernes indsats med de deltagende virksomheder bliver derfor løbende tilpasset virksomhedernes behov. Programmet har således ikke et fast format, som virksomhederne skal deltage i.

De første virksomheder forventes at gå i gang med programmet i foråret 2023. I de første to år er der særligt fokus på Trekantsområdet, som har en høj koncentration af virksomheder i programmets målgruppe.

Læs også: Nyheder om klima og grøn teknologi