Kæmpe udvidelse af Danmarks havvindkapacitet på vej – vil starte PtX-eventyr

Inden 2028 skal der opføres fire store havvindmølleparker på dansk farvand med en kapacitet, der er dobbelt så høj som Danmarks nuværende havvindkapacitet.

Kæmpe udvidelse af Danmarks havvindkapacitet på vej – vil starte PtX-eventyr

Danmark har i dag 2,3 gigawatt havvindmøllekapacitet, men det kan inden for en overskuelig årrække blive udvidet med mere end den dobbelte kapacitet. Sådan lyder det fra Ørsted og fondmanagementselskabet Copenhagen Infrastructure Partners (CIP).

De to selskaber er gået sammen i et 50/50-partnerskab om at udvikle fire nye havvindmølleparker i Danmark under den den såkaldte åben dør-ordning. Ordningen er den ene af to måder, hvorpå man kan få tilladelse af Energistyrelsen til at etablere en havvindmøllepark. Ved en åben dør-ordning ansøger selskaberne selv uopfordret om tilladelserne på en selvvalgt placering.

De fire ønskede placeringer er:

  • Vikinge Banke (1,1 GW) i Nordsøen
  • Jyske Banke Nord (1,1 GW) i Nordsøen
  • Bornholm Bassin Syd (1,5 GW) i Østersøen
  • Bornholm Bassin Øst (1,5 GW) i Østersøen

I alt når de fire havvindmølleparker en kapacitet på 5,2 gigawatt, hvilket er mere end en fordobling af den nuværende kapacitet af havvindenergi, som Danmark råder over. Effekten svarer til, at der kan produceres mere end 20 gigawatttimer (GWh) grøn strøm om året – nok til at levere strøm til hvad der svarer til omkring 5 millioner husstande. Til sammenligning er der ‘kun’ 2,78 millioner husstande i Danmark. Danmarks årlige strømforbrug ligger dog på hele 35 terawatttimer (TWh).

Læs også: Hvad er klima og klimaforandringer? Her er alt du bør vide

Vil skabe et dansk PtX-eventyr

Den store tilførsel af havvind på dansk farvand kommer til at repræsentere et centralt bidrag til den grønne omstilling i Danmark og Europa, og projekterne ventes at kunne skabe et dansk industrieventyr inden for teknologien Power-to-X (PtX).

”Danmark har været en pioner i havvindindustrien og er førende i den grønne omstilling. De fire store åben dør-projekter kan være med til at cementere Danmarks fortsatte førerposition og skabe fundamentet for at kickstarte den næste fase af et dansk erhvervseventyr inden for produktion af grøn brint og grønne brændstoffer. Jeg er meget begejstret for partnerskabet med CIP, hvor vi samler vores unikke kompetencer og viden for at udvikle en væsentlig del af Danmarks havvindressourcer,” siger Rasmus Errboe, der er regionsdirektør for Kontinentaleuropa hos Ørsted.

Hvad er Power-to-X?

Power-to-X (PtX) er et begreb, som dækker over en række grønne teknologier, som bruger overskydende vedvarende energi til at producere grøn brint gennem elektrolyse. Brint kan derfra viderekonverteres til andre brændstoffer, ammoniak, metanol og grønt flybrændstof til transportsektoren og industrien og kemikalier som ammoniak til gødning og plastik til danske virksomheder.

Ammoniak kan for eksempel produceres kulstoffrit, mens man kan producere e-metanol til skibe eller kerosin til fly ved at tilsætte kulstof til brint under højt tryk og ved høj temperatur. Brændstofferne er CO₂-neutrale, når der benyttes biogent kulstof. Det er kulstof, der ”fanges” på biogasanlæg, biomassefyrede kraftvarmeværker eller fra forbrænding af biologisk affald.

Med Power-to-X vil det være muligt at bruge strøm fra havvindmølleparkerne til at generere vedvarende brint og grønne brændsler gennem elektrolyse i stor skala. Det kan på sigt gøre de danske Nord- og Østersøregioner til internationale vækstcentre for grøn energiproduktion.

Med projekterne bliver det også muligt, at industrier, der i dag er afhængige af international gas- og olieimport, langt tidligere end forventet kan få et grønt alternativ gennem Power-to-X. Det vil dermed føre til øget energiuafhængighed og til større CO₂-reduktioner inden 2030.

Partnerskabet mellem Ørsted og CIP er betinget af myndighedsgodkendelse, som forventes at falde i hus inden udgangen af 2022. De to selskaber ønsker at levere vedvarende energi fra projekterne så hurtigt som muligt og sigter efter, at havvindmølleparkerne går i drift i 2027 eller 2028.

Se også: Nyheder om klima og grøn teknologi