Nyt innovationscenter skal få store PtX-projekter på markedet

Nyt innovationscenter skal sætte skub i udviklingen af Power-to-X-projekter - en teknologi, der har potentiale til at accelerere den grønne omstilling gennem udvinding af grønne brændstoffer.

Nyt innovationscenter skal få store PtX-projekter på markedet

Teknologien Power-to-X, hvor man omdanner strøm fra vind og sol til grønne brændstoffer som ammoniak, metanol og metan, har et enormt potentiale i Danmark. Derfor har VILLUM FONDEN bevilget 80 millioner kroner til oprettelsen af et nyt nationalt innovationscenter op DTU, som skal fokusere på at udvikle store Power-to-X-projekter og få dem hurtigt på markedet.

Læs også: Greentech: Disse grønne teknologier skal løse klimaproblemerne

Hvad er Power-to-X?

Power-to-X (PtX) er et begreb, som dækker over en række grønne teknologier, som bruger overskydende vedvarende energi til at producere grøn brint gennem elektrolyse. Brint kan derfra viderekonverteres til andre brændstoffer, blandt andet ammoniak, metanol og grønt flybrændstof til transportsektoren og industrien, og kemikalier som ammoniak til gødning og plastik til danske virksomheder.

Ammoniak kan for eksempel produceres kulstoffrit, mens man kan producere e-metanol til skibe eller kerosin til fly ved at tilsætte kulstof til brint under højt tryk og ved høj temperatur. Brændstofferne er CO₂-neutrale, når der benyttes biogent kulstof. Det er kulstof, der ”fanges” på biogasanlæg, biomassefyrede kraftvarmeværker eller fra forbrænding af biologisk affald.

Ifølge DTU forskes der allerede intenst i Power-to-X-teknologien, og Danmark har også allerede en førerposition, når det kommer til forskning på området. Med innovationscenteret The VILLUM Power-to-X Accelerator (VPX) skal Danmark også være førende, når det kommer til at realisere store Power-to-X-projekter.

”Med bevillingen kan vi accelerere udviklingen af Power-to-X-løsninger. Det er nødvendigt for at sikre Danmarks fortsatte førerposition inden for Power-to-X-teknologier. Derudover passer initiativet godt ind i regeringens Power-to-X-strategi, der vil kickstarte udviklingen af grønne brændstoffer. Sammen kan vi gøre Power-to-X til den næste store danske satsning inden for grøn omstilling,” siger Anders Bjarklev, der er rektor på DTU.

Læs også: Hvad er klima og klimaforandringer? Her er alt du bør vide

Skyder penge ind i lovende PtX-projekter

Formålet med innonvationscenteret er at kommercialisere de mest lovende Power-to-X-projekter, der har potentiale til at kunne skaleres op. Det sker ved en intens og fokuseret støtte, som tildeles projekter, der udvælges ud fra, om idéen er god, om der er potentiale for vækst, og om projektet kan gennemføres.

Der kan finansieres op til i alt fem års løn til et team, som dermed får mulighed for at udvikle større prototyper, udforme forretningsplaner og samle et kompetent og passioneret hold til at bringe teknologierne på markedet.

”Der bliver produceret flere Power-to-X-relaterede idéer på konceptniveau hvert år – men de kommer aldrig til at fungere kommercielt, fordi de ikke når at komme fra forskningsprojekt-stadiet til at blive levedygtige startups. Springet fra universitetslaboratoriet til kommerciel anvendelse er overordentligt stort,” siger Peter Vesborg, der er professor og videnskabelig direktør, og som har fået til opgave at lede det nye center.

“Det betyder, at de fleste lovende idéer i praksis aldrig kommer ud i virkeligheden. Det vil vi nu gøre noget ved. Med det nye initiativ booster vi de bedste forskningsidéer, der har potentiale til at slå igennem på energimarkedet”.

Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Aalborg Universitet og Syddansk Universitet er alle partnere i The VILLUM P2X Accelerator.

Læs også: Nyheder om klima og grøn teknologi