Skift til 100 % vedvarende energi kan tjene sig selv hjem efter kun 6 år

Der er enorme økonomiske gevinster ved at konvertere det globale forbrug af fossile brændstoffer til 100 procent vedvarende energi, viser ny forskning fra Stanford University.

Skift til 100 % vedvarende energi kan tjene sig selv hjem efter kun 6 år

Der er i stigende grad brug for grønne og billige energiløsninger til at udfase olie og gas, som i 2019 udgjorde 80 procent af verdens energiforbrug. Et nyt studie, som forskere fra Stanford University har fået udgivet i det videnskabelige tidsskrift Royal Society of Chemistry (PDF), peger dog på ganske opløftende nyt.

Ifølge undersøgelsen er der slet ikke behov for at kigge efter nye mirakelløsninger for at slippe af med forurenende olie og gas. Løsningen er i stedet at gå all-in på teknologier til vedvarende energi.

Læs også: Greentech: Disse grønne teknologier skal løse klimaproblemerne

Investering i 100 % vedvarende energi tjent hjem efter 6 år

Forskerne har undersøgt, hvad det vil koste de 145 lande, som står for 99,7 procent af den nuværende drivhusgasudledning – at skifte fra fossile brændsler til 100 procent vedvarende energi. En komplet satsning på vedvarende energi vil ikke resultere i hverken strømafbrydelser eller stigende priser. Prisen på vedvarende energi vil snarere falde med det samme, og efter blot seks år vil alle de indledende omkostninger på 451 trillioner kroner ved at skifte til vedvarende energi være tjent hjem igen.

“Vi har ikke brug for mirakelteknologier for at løse disse problemer. Ved at elektrificere alle energisektorer, producere elektricitet fra rene, vedvarende energikilder, skabe varme, kulde og brint fra denne elektricitet, lagre elektricitet, varme, kulde og brint, udvide transmissionen og flytte tidspunktet for visse former for elforbrug kan vi skabe sikker, billig og pålidelig energi overalt,” siger Professor Mark Z. Jacobson, der er professor i civil- og miljøteknik ved Stanford University og leder af universitetets atmosfære-/energiprogram.

Forskerne er kommet frem til resultatet ved at undersøge de grønne teknologier vindkraft på land og til havs, solenergi, solvarme, geotermisk elektricitet og varme, vandkraft og tidevands- og bølgekraft. Batteriteknologi til lagring af elektricitet blev også undersøgt, og her nåede forskerne til konklusionen, at der kun er behov for batterier til at lagre fire timers strøm.

Læs også: Hvad er klima og klimaforandringer? Her er alt du bør vide

Lavere årlige omkostninger og sundere miljø

Det er uden diskussion en enorm udgift at skulle konvertere alle fossile brændselssystemer til vedvarende energiløsninger. Men gevinsten er til gengæld også til at tage at føle på. Hvert år vil de vedvarende løsninger, hvis de udgjorde 100 procent af energiforbruget, give 80 trillioner kroner i besparelser, og dermed kan investeringen altså tjene sig hjem igen på under seks år.

Ved at skifte til vedvarende energi vil der opstå flere åbenlyse fordele. Nutidens forbrændingsbaserede energisystemer kræver en del energi udelukkende for at fungere. En verden med 100 procent vedvarende energi vil derfor se energiforbruget dale med hele 56 procent. Det skyldes dels den øgede energieffektivitet ved grønne teknologier i forhold til forbrændingsteknologier, og dels at der ikke længere skal bruges energi på at skaffe energien.

Derudover har vedvarende energi også en 12 procent lavere pris per energienhed, hvilket vil resultere i 63 procent lavere årlige omkostninger for verdens energiforbrug. Sidst, men ikke mindst, vil partikelforureningen fra forbrændingen af fossile brændsler også forsvinde – en forurening, der i 2018 kostede 8,7 millioner mennesker livet.

Det er derfor forskernes anbefaling, at det globale energiforbrug overgår fuldstændigt til 100 procent vedvarende energi i 2035 – og allersenest i 2050. Forskerholdet har desuden som mål, at 80 procent af kloden har taget skridtet inden 2030. I 2021 kom 39,3 procent af Danmarks energiforbrug fra vedvarende energi.

Se også: Nyheder om klima og grøn teknologi