Studerendes brug af ChatGPT forbundet med hukommelsestab og overspringshandlinger

En gruppe af forskere har fundet ud af, at universitetsstuderende er tilbøjelige til at bruge ChatGPT, når de oplever tidspres og høj arbejdsbyrde på studiet.

Studerendes brug af ChatGPT forbundet med hukommelsestab og overspringshandlinger

Studerende har en tendens til at ty til OpenAI’s generative AI-chatbot ChatGPT, når de står over for øget akademisk arbejdsbyrde og tidspres. Det viser ny forskning offentliggjort i International Journal of Educational Technology in Higher Education.

Undersøgelsen afslører også en bekymrende tendens: Afhængighed af ChatGPT er forbundet med overspringshandlinger, hukommelsestab og et fald i den akademiske præstation.

Disse resultater kaster lys over den rolle, som generativ AI spiller inden for uddannelse, og peger på både dens udbredte anvendelse og potentielle ulemper.

Se også: Sådan former teknologi samfundet og kaprer menneskers hjerne

Forskers studerende brugte ukritisk AI

Generativ AI, og især AI-chatbots, er eksploderet i de seneste to år. Det har fået forskerne bag til at undersøge konsekvenserne af brugen af disse AI-tjenester nærmere.

På trods af AI-tjenesternes potentiale til at hjælpe med læring og forskning, er der en voksende bekymring blandt undervisere over misbrug af tjenesterne – især i forhold til akademisk integritet. Tidligere undersøgelser har stort set fokuseret på teoretiske diskussioner uden mange empiriske data til at understøtte påstandene.

“Min interesse for dette emne stammer fra den voksende udbredelse af generativ kunstig intelligens i den akademiske verden og dens potentielle indvirkning på de studerende,” siger undersøgelsens hovedforfatter Muhammad Abbas, der er lektor på FAST School of Management på National University of Computer and Emerging Sciences i Pakistan.

“I løbet af det sidste år har jeg observeret en stigende, ukritisk afhængighed af generative AI-værktøjer blandt mine studerende til forskellige opgaver og projekter, jeg tildelte dem. Det fik mig til at dykke dybere ned i forståelsen af de underliggende årsager og konsekvenser af deres brug.”

Læs også: Hvad er kunstig intelligens? Sådan ser fremtiden med AI ud

Undersøgelse inddelt i to faser

Forskernes undersøgelse blev gennemført i to faser. I første omgang udviklede og validerede forskerne en skala til at måle universitetsstuderendes brug af ChatGPT til akademiske formål.

De begyndte med at generere et indledende sæt af 12 elementer, som blev forfinet til 10 efter ekspertevalueringer af indholdsvaliditet. Yderligere raffinering gennem en eksplorativ faktoranalyse og pålidelighedstest førte til den endelige udvælgelse af otte emner, der effektivt målte omfanget af ChatGPT’s akademiske brug.

Skalaen omfattede emner som såsom:

  • ”Jeg bruger ChatGPT til mine kursusopgaver”
  • ”Jeg er afhængig af ChatGPT, når det kommer til studier”
  • ”ChatGPT er en del af mit campusliv”

I den anden fase af undersøgelsen forsøgte forskerne at validere resultaterne fra den første fase og samtidig teste specifikke hypoteser relateret til ChatGPT’s indvirkning. Stikprøven bestod af 494 universitetsstuderende, som blev spurgt på tre tidspunkter – hver adskilt af et interval på 1-2 uger.

Denne tidsforskudte tilgang gjorde det muligt for forskerne først at indsamle data om forudsigelsesvariabler (akademisk arbejdsbyrde, tidspres, følsomhed over for belønninger og følsomhed over for kvalitet), efterfulgt af målingen af brugen af ChatGPT og endelig vurderingen af resultater (udsættelse, hukommelsestab og akademisk præstation).

Læs også: Hver tredje universitetsstuderende bruger ChatGPT hver uge

Arbejdsbyrde og tidspres kan få studerende til at bruge ChatGPT

Muhammad Abbas og hans kolleger fandt ud af, at høj grad af akademisk arbejdsbyrde og tidspres var signifikante faktorer for øget brug af ChatGPT. Det tyder på, at studerende under betydelig akademisk stress er mere tilbøjelige til at bruge generative AI-værktøjer for at få hjælp.

Studerende, der var mere følsomme over for belønninger, var mindre tilbøjelige til at bruge ChatGPT. Det indikerer en mulig bekymring for den akademiske integritet og de potentielle negative konsekvenser af at stole på AI til akademiske opgaver.

Desuden afslørede undersøgelsen betydelige negative virkninger ved brug af ChatGPT på elevernes personlige og akademiske resultater. Øget afhængighed af ChatGPT var forbundet med højere niveauer af udsættelse og hukommelsestab og en negativ indvirkning på akademisk præstation, hvilket var afspejlet i de studerendes karaktergennemsnit.

Disse resultater tyder på, at selvom ChatGPT kan være en værdifuld ressource under visse omstændigheder, kan overdreven brug føre til skadelige virkninger på læringsadfærd og resultater.

Forskerne fandt ikke en signifikant sammenhæng mellem følsomhed over for kvalitet og brug af ChatGPT. Det indikerer, at bekymringer over kvaliteten af akademisk arbejde ikke nødvendigvis påvirker beslutningen om at bruge AI-værktøjer.

Resultaterne fremhæver den potentielle dobbelte effekt af ChatGPT i den akademiske verden, der både fungerer som et nyttigt værktøj under akademisk pres og som en potentiel risiko for akademisk integritet og studerendes læringsresultater.

“Den gennemsnitlige person bør anerkende den mørke side af overdreven brug af generativ AI. Selvom disse værktøjer er praktiske, kan de også føre til negative konsekvenser som overspringshandlinger, hukommelsestab og forringet akademisk præstation. Faktorer som akademisk arbejdsbyrde, følsomhed over for belønninger og tidspres spiller også en vigtig rolle for de studerendes beslutning om at bruge generativ AI,” siger Muhammad Abbas.

Vil også undersøge konsekvenserne af overdreven brug

Undersøgelsen giver vigtige detaljer om brugen af ChatGPT blandt universitetsstuderende. Men undersøgelsen har, som al anden forskning, sine begrænsninger.

For eksempel er det tidsforsinkede design mere robust end tværsnitsdesigns, men det udelukker ikke helt muligheden for gensidige relationer.

Undersøgelsen tyder på, at brugen af ChatGPT har en envejseffekt på de studerendes akademiske arbejdsbyrde og personlige resultater såsom overspringshandlinger og hukommelsestab. Det er dog tænkeligt, at disse forhold kan være tovejs.

For eksempel kan studerende, der er tilbøjelige til at overspringshandle, være mere tilbøjelige til at bruge ChatGPT snarere end at brug af ChatGPT fører til flere overspringshandlinger.

Forskningen åbner døren for at undersøge de bredere effekter af brug af ChatGPT på elevernes læringsresultater og helbred. Fremtidig forskning kunne undersøge, hvordan afhængighed af generative AI-værktøjer påvirker kognitive færdigheder, mental sundhed og generelle læringsoplevelser.

“Mine langsigtede mål er at udvide denne forskningslinje for yderligere gennem andre metoder såsom eksperimenter at undersøge, hvordan overdreven brug af generativ AI påvirker elevernes resultater,” siger Muhammad Abbas.

Læs også: Nyheder om mennesket og teknologi