EU-domstol annullerer milliardbøde til Intel

Den Europæiske Unions Ret annullerer Europa-Kommissionens afgørelse om, at Intel misbrugte sin markedsposition i 00'erne ved at give rabat til pc-producenter for kun at bruge computerchips fra Intel.

EU-domstol annullerer milliardbøde til Intel

Chipproducenten Intel har vundet stor juridisk sejr. Den Europæiske Unions Ret, som er den næsthøjeste domstol i EU, har delvist annulleret en afgørelse, som Europa-Kommissionen kom frem til i 2009. Kommissionen pålagde chipproducenten en bøde på 7,9 milliarder kroner for at udnytte sin markedsdominerende position.

Ifølge Europa-Kommissionen forsøgte Intel at udelukke sine konkurrenter, særligt AMD, fra markedet. Intel gav fire producenter af bærbare computer, Dell, Lenovo, HP og NEC, rabatter på Intel-chips på den betingelse, at de købte alle eller næsten alle deres x86-processorer af Intel.

Derudover betalte Intel den tyske elektronikforhandler Media-Saturn-Holding for kun at sælge computere med Intels x86-processorer. Den konstaterede konkurrencebegrænsende adfærd, som stod på i perioden oktober 2002 til december 2007, begrænsede forbrugernes valgmuligheder og incitamenterne til innovation, mente Kommissionen.

Læs også: Hvem er de største it-giganter – og hvad laver de?

Den Europæiske Unions Ret omstøder afgørelse

Den Europæiske Unions Ret har nu kritiseret Europa-Kommissionens konkurrencemyndigheds analyse og delvist annulleret afgørelsen.

”Kommissionens analyse var ufuldstændig og gav ikke mulighed for i tilstrækkelig grad at påvise, at de omtvistede rabatter havde haft evnen eller havde været egnet til at have konkurrencebegrænsende virkninger,” lyder det blandt andet fra Den Europæiske Unions Ret.

Domstolen valgte at annullere hele artikel 102 TEUF i Europa-Kommissionens afgørelse, der handler om, at Kommissionen pålagde Intel en bøde på 1,06 milliarder euro eller 7,9 milliarder kroner for den påståede overtrædelse.

Læs også: Intel: Manglen på chips fortsætter ind i 2023

Langt retsligt forløb er måske ikke slut

I 2012 appellerede Intel afgørelsen fra 2009 til Den Europæiske Unions Ret i håb om at få omstødt afgørelsen, men Retten stadfæstede i 2014 Kommissionens afgørelse.

Efterfølgende ophævede EU’s højeste instans, EU-Domstolen, stadfæstelsen og hjemviste sagen til den lavere instans, Den Europæiske Unions Ret. Det er sidstnævnte sag, som altså nu er blevet afgjort, og hvor Den Europæiske Unions Ret nu delvist har annulleret den Kommissionens afgørelse i 2009, som Retten oprindeligt stadfæstede.

Europa-Kommissionen har oplyst, at den vil undersøge den nye dom og overveje de mulige næste skridt. Afgørelsen kan nemlig appelleres til EU-Domstolen.

Læs også: Nyheder om international tech