TDC NET vil være 100 procent CO₂e-neutral i 2030

Fire solcelleparker i Svendborg skal hjælpe TDC NET med at halvere firmaets CO₂e-udledning allerede i 2023, inden netværksselskabet sigter efter at være CO₂e-neutral i 2030.

TDC NET vil være 100 procent CO₂e-neutral i 2030

Lande og virksomheder verden over sætter mål om at blive klimaneutrale i fremtiden. Senest i rækken er TDC Groups netværksselskab TDC NET, som vil være 100 procent CO₂e-neutral i 2030. CO₂e eller kuldioxid-ækvivalent er en omregningsfaktor, der vægter de forskellige drivhusgasser som kuldioxid, metan og lattergas i forhold til, hvor meget de bidrager til drivhuseffekten.

Ifølge TDC NET stiger dataforbruget hvert år med cirka 40 procent i takt med, at flere kommer på internettet, og virksomheder og private foretager mere krævende opgaver på internettet såsom streaming af indhold i 4K, videomøder og krypto-mining. Det betyder, at internetudbydere og teleselskaber skal bruge mere energi på at drive sine datacentre, som driver internettet.

Derfor har TDC NET nu udarbejdet en klimaplan, som har som mål at gøre selskabet klimaneutral i 2030.

”Når vi forbinder flere boliger og virksomheder med højhastighedsbredbånd og mobilnet, stiger brugen af for eksempel streaming og internetopkoblede produkter og maskiner – hvilket igen fører til et højere energiforbrug. Det har vi et ansvar for at adressere ved at blive så energieffektive som muligt. Vi er allerede godt i gang på tværs af branchen, og i TDC NET vil vi gerne tage et ansvar for at skubbe endnu mere på udviklingen. Derfor går vi nu ud med en klimaplan, hvor vi forpligter os til at være CO₂e-neutrale i 2030,” siger Andreas Pfisterer, administrerende direktør i TDC NET.

Læs også: Overblik over de danske teleselskaber – hvilke teleselskaber ejer hvem?

Investerer i opførelse af fire solcelleparker

Som en del af indsatsen for at nå målet i 2030 har TDC Group tidligere på året indgået en elkøbsaftale med Better Energy om fire nye solcelleparker, der skal opføres i Svendborg. Den første solcellepark bestående af 71.000 solcellemoduler er ved at blive opført på et område svarende til 53 fodboldbaner. Når alle fire solcelleparker er opført, vil de dække 60 procent af TDC NETs samlede energiforbrug.

”I stedet for at købe certifikater har vi valgt at investere i opførelsen af nye vedvarende energikilder. Det gør vi for at fremme den grønne omstilling i Danmark og sikre, at den samlede mængde af grøn, vedvarende energi øges,” siger han.

TDC NET vil også indhente CO₂e-besparelser ved at udfase 3G-teknologien, og efterhånden som 5G udbredes, spares der også på energiforbruget, da 5G-teknologien ifølge Ericsson er væsentligt mere energieffektiv. Der vil også blive gennemført en grøn omstilling af TDC NETs bilflåde.

Disse intitiativer beskriver TDC NET som scope 1 og scope 2. De vil bidrage til, at TDC NET har halveret sin CO2e-udledning allerede i 2023. Og allerede i 2028 vil udledningerne fra TDC NETs egen forretning være reduceret med 100 procent.

Men TDC NET bidrager også til udledninger af drivhusgasser gennem sine leverandører, så for at nå en reel 100 procent CO₂e-neutralitet skal scope 3 realiseres. Her vil TDC NET finde reduktioner sammen med TDC NETs leverandører. Firmaet oplyser, at de 100 største leverandører står for omkring 85 procent af TDC NETs såkaldte scope 3-udledning. Inden 2030 skal disse udledninger altså fjernes, så målet om 100 procent CO2e-neutralitet i 2030 kan realiseres.

”Med vores klimaplan håber vi derfor at kunne motivere endnu flere virksomheder til at se mulighederne i digitaliseringerne, så vi sammen kan bidrage til at løse klimaudfordringen,” afslutter Andreas Pfisterer.

Læs også: Overgang til grøn energi skal ske langt hurtigere

Tilslutter sig TDC Groups eksisterende klimaplan

Det er ikke helt nyt for medarbejderne i TDC NET at skulle forholde sig til en klimaplan. Tilbage i 2019 lancerede moderselskabet TDC Group præcis samme scope 1- og scope 2-målsætninger for hele koncernen – altså om at være 100 procent CO-neutral i udledningen fra sin egen forretning inden 2028.

I sommeren 2021 introducerede TDC Group det seneste mål om at blive 100 procent CO₂e-neutral i forbindelse med sine forretningsaktiviteter (scope 3). Det er begge mål, som TDC NET nu også tilslutter sig.

Læs også: Nyheder om telekommunikation