ITU ønsker at øge antallet af studiepladser med 200

IT-Universitetet i København vil øge antallet af studiepladser med 200, da samfundets mangel på it-specialister er historisk højt. Det kræver politisk opbakning.

ITU ønsker at øge antallet af studiepladser med 200

I juni 2021 indgik regeringen og Folketinget en politisk aftale på uddannelsesområdet, der betød, at alle universiteter skulle udforme en institutionsplan.

Aftalen var ikke populær alle steder, da planen blandt andet skal vise, hvordan universiteterne vil imødekomme kravet om at udflytte eller nedlægge studiepladser med op til 10 procent frem mod 2030.

Problematisk at reducere uddannelsespladser på IT-Universitetet

Der bliver dog taget hensyn til at sikre det fortsatte udbud af uddannelser med særlig høj efterspørgsel og beskæftigelse, for eksempel IT-uddannelser og tekniske uddannelser.

IT-Universitetet forklarer, at det ikke har ikke mulighed for at udflytte studiepladser uden at gå på kompromis med kvalitet af forsknings-, lærings- og studiemiljø. Samtidig er der akut mangel på højtuddannede it-specialister i såvel København som mange andre steder i landet, så det vil være stærkt problematisk at beskære antallet af uddannelsespladser på IT-Universitetet, lyder det i en skrivelse fra IT-Universitetet.

I stedet ønsker IT-Universitetet at øge antallet af studiepladser med 200 i en gradvis indfasning med 100 ekstra optagne i 2023 og 100 ekstra optagne i 2024.

Det forudsætter dog, at det øgede optag er fuldt finansieret af ekstra basismidler. Det fremgår af universitetets netop offentliggjorte institutionsplan.

Det vil sige, at der altså skal være politisk opbakning til at finansiere det øgede antal studiepladser.

Se også: Find alle danske IT-uddannelser

Mangel på højtuddannede it-specialister hæmmer vækst

IT-universitet slår fast, at behovet for højtuddannede it-specialister aldrig har været mere akut.

”Digitale kompetencer på allerhøjeste niveau er en så stor mangelvare i Danmark, at mange virksomheder ifølge IT-Branchen angiver netop dette som en hovedårsag til, at de må takke nej til ordrer. Manglen på digitale kompetencer hæmmer væksten i private virksomheder og truer selve den infrastruktur, som vores velfærdssamfund bygger på – fra sundhed over skat til energi, transport og forsvar,” lyder det fra ITU.

Hvis der ikke er politisk opbakning til ønsket om at bevare eller øge antallet af studiepladser på ITU i København, har det til hensigt at reducere studiepladserne i perioden indtil 2030 med den laveste procentsats i den politiske aftale, fem procent.

Se også: Nyheder om uddannelser