Her er alle danske it-uddannelser og uddannelser inden for teknologi

Hvilke videregående it-uddannelser og teknologiuddannelser findes der i Danmark? Se den samlede liste over alle uddannelser, der helt eller delvist inddrager it og teknologi.

Her er alle danske it-uddannelser og uddannelser inden for teknologi

I Danmark er der mere end 900 forskellige videregående uddannelser at vælge mellem. En stor del af dem inddrager teknologi og it – enten helt eller delvist som en del af uddannelsen. Med så mange valgmuligheder kan det være svært at overskue, hvilke it-uddannelser og teknologiuddannelser der er at vælge mellem, og hvordan de adskiller sig fra hinanden.

Men frygt ej – herunder finder du en komplet liste over alle videregående it-uddannelser og uddannelser inden for teknologi, der inddrager teknologi i en eller anden grad som en del af pensum.

Indholdsfortegnelse:

Erhvervsakademiuddannelser inden for it og teknologi

Bio- og laboratorietekniske område
It-faglige område
Tekniske område

Professionsbacheloruddannelser inden for it og teknologi

Akademiske overbygningsuddannelser (AO)
Maritime uddannelser
Overbygningsuddannelser
Sundhedsfaglige område
Diplomingeniøruddannelser
Økonomisk-merkantile område
Øvrige tekniske uddannelser

Bacheloruddannelser inden for it og teknologi

Humanistiske bacheloruddannelser
Naturvidenskabelige bacheloruddannelser
Samfundsvidenskabelige bacheloruddannelser
Teknisk videnskabelige bacheloruddannelser

Kandidatuddannelser inden for it og teknologi

Humanistiske kandidatuddannelser
Kunstneriske uddannelser
Naturvidenskabelige kandidatuddannelser
Samfundsvidenskabelige kandidatuddannelser
Sundhedsvidenskabelige kandidatuddannelser
Teknisk videnskabelige kandidatuddannelser

Andre videregående uddannelser inden for it og teknologi

Erhvervsakademiuddannelser inden for it og teknologi

Bio- og laboratorietekniske område: It-uddannelser og teknologiuddannelser

Jordbrugsteknolog

Som jordbrugsteknolog får du kompetencer til at løse problemstillinger inden for jordbrug. Uddannelsen er specialiseret i fem studieretninger inden for områderne natur og miljø, landskab og anlæg, planteproduktion, husdyrproduktion samt jordbrugsøkonomi og ledelse.

Laborant

Uddannelsen er for dig, der gerne vil arbejde praktisk med alt lige fra fødevare- og miljøprøver på et laboratorium til medicin eller produktion i en virksomhed.

Miljøteknolog

Uddannelsen giver dig en bred viden inden for miljøområdet i virksomheder. Du lærer at arbejde med miljøforbedringer, bæredygtig udnyttelse af ressourcer og miljøteknologi.

Procesteknolog

På uddannelsen beskæftiger du dig med udvikling af produkter og deres fremstillingsproces samt med styring af kvalitet og miljø.

It-faglige område: It-uddannelser og teknologiuddannelser

Datamatiker

På uddannelsen lærer du, hvordan man konstruerer og videreudvikler it-systemer lige fra dialogen med kunden til programdesign og programmering.

IT-teknolog

På uddannelsen arbejder du med computere, server- og netværksteknologi samt elektronik. Du lærer at opbygge systemer og at styre kvaliteten i udviklingsopgaver.

Multimediedesigner

På uddannelsen til multimediedesigner lærer du at arbejde professionelt med udvikling og implementering af digitalt design og digitale brugeroplevelser.

Tekniske område

Automationsteknolog

Uddannelsen inden for automationsteknologi lærer dig i samarbejde med andre at kunne opbygge og optimere tekniske styresystemer.

Autoteknolog

På uddannelsen beskæftiger du dig med den stigende digitalisering inden for auto, transport og mobilitet. Du kommer også til at arbejde med den grønne omstilling.

Driftsteknolog offshore

På uddannelsen til driftsteknolog offshore lærer du at stå for drift og vedligehold af maskintekniske anlæg inden for offshore-området og i industrien.

Elinstallatør

På uddannelsen får du redskaber til at kunne arbejde som leder inden for installationer eller drive selvstændig virksomhed med el-autorisation.

Energiteknolog

På uddannelsen får du redskaber til at rådgive om og udføre komplekse energi- og indeklimaløsninger. Du lærer at varetage opgaver på tværs af faggrænser inden for el- og vvs-området samt energioptimering inden for bygningstekniske installationer og procesanlæg.

Kort- og landmålingstekniker

På uddannelsen lærer du at opmåle landskaber, fx ved hjælp af droner, inden der bygges broer, tunneller og veje.

Produktionsteknolog

På uddannelsen lærer du, hvordan fabrikation og produktion foregår i en virksomhed.

VVS-installatør

På uddannelsen får du redskaber til at arbejde som leder inden for installationer eller drive selvstændig virksomhed med VVS- og gasautorisation.

Kilde: UddannelsesGuiden

Professionsbacheloruddannelser inden for it og teknologi

Akademiske overbygningsuddannelser (AO): It-uddannelser og teknologiuddannelser

Miljøkemi og forvaltning

Uddannelsens fokus er grøn omstilling og et mere bæredygtigt samfund.

Klimatilpasning

Uddannelsens fokus er løsning af lokale, nationale og nordeuropæiske udfordringer skabt af klimaforandringer.

Maritime uddannelser

Maskinmester

Uddannelsen til maskinmester er en bred, teknisk uddannelse, der gør dig i stand til at lede, drifte og optimere energisystemer.

Overbygningsuddannelser

Dataanalyse

Uddannelsen giver dig en bred viden om, hvordan du klogt anvender data inden for dit fagområde.

e-handel

På denne overbygningsuddannelse får du viden om digitale forretninger og konkrete erfaringer fra praktik i en dansk e-handelsvirksomhed.

Energimanagement

Uddannelsen i energimanagement er en overbygningsuddannelse, hvor du får kompetencer indenfor energiledelse og bæredygtighed, samt energi- og miljøpolitiske forhold.

It-sikkerhed

Uddannelsen er for dig, som vil arbejde specialiseret inden for it-sikkerhed.

Jordbrug

Uddannelsen er en overbygningsuddannelse, der giver kompetencer til at løse problemstillinger inden for jordbrug. Du kan specialisere dig inden for natur og miljø, landskab og anlæg, planteproduktion, husdyrproduktion eller jordbrugsøkonomi og ledelse.

Laboratorie- og fødevareteknologi

Uddannelsen er en overbygningsuddannelse, der kvalificerer dig til at varetage tværfaglige opgaver i fødevare- og medicinalbranchen. Du specialiserer dig i enten laboratorie- eller, fødevareteknologi.

Produktudvikling og teknisk integration

På uddannelsen lærer du at integrere forskellige teknologier og vidensformer indenfor udvikling og konstruktion af tekniske systemer og produkter.

Softwareudvikling

Uddannelsen er en overbygningsuddannelse, der behandler de tekniske og teoretiske aspekter af softwareudvikling. Det er fx systemintegration og databaseudvikling.

Teknisk manager offshore

På denne overbygningsuddannelse lærer du om drift, vedligehold og eltekniske beregninger af tekniske anlæg. Du får også redskaber til at løse ledelsesmæssige opgaver i forhold til personale, miljø og sikkerhed.

Webudvikling

Uddannelsen, der er en overbygningsuddannelse, giver dig kompetencer til at fungere som webspecialist ved design og konstruktion af webapplikationer.

Sundhedsfaglige område: It-uddannelser og teknologiuddannelser

Bioanalytiker

Bioanalytikere udfører, kvalitetssikrer, fortolker og formidler biomedicinske analyser og undersøgelser.

Radiograf

På uddannelsen til radiograf lærer du at foretage røntgenundersøgelser, udføre scanninger og foretage behandlinger af patienter. Du bliver ekspert i at anvende mange forskellige teknologier samtidig med at du passer godt på patienten.

Diplomingeniør: It-uddannelser og teknologiuddannelser

Diplomingeniør – arktisk byggeri og infrastruktur

Uddannelsen er rettet mod byggeri, fjeldanlæg, byplanlægning, miljø eller bygningsinstallationer under ekstreme klimatiske forhold i arktiske områder. Uddannelsen foregår både i Grønland og Danmark.

Diplomingeniør – bioteknologi

På uddannelsen til diplomingeniør inden for bioteknologi lærer du om de bioteknologiske processer, der forgår i fx rensningsanlæg eller ved produktionen af medicin eller fødevarer.

Diplomingeniør – bygning

På uddannelsen lærer du, hvordan du planlægger, projekterer, tegner og beregner fx bygge-­ og anlægsarbejde.

Diplomingeniør – bygningsdesign

Uddannelsen i bygningsdesign handler om selve udformningen af konstruktioner, bygninger og byer.

Diplomingeniør – bæredygtig energiteknik

Uddannelsen i bæredygtig energiteknik er en diplomingeniøruddannelse, der handler om fremtidens produktion af energi, som tager hensyn til miljøet.

Diplomingeniør – eksport og teknologi

Uddannelsen i eksport og teknologi kombinerer naturvidenskab og teknik med økonomi og international markedsføring.

Diplomingeniør – Electronics

Uddannelsen, der foregår på engelsk, gør dig i stand til at udvikle højteknologiske produkter.

Diplomingeniør – elektrisk energiteknologi

På uddannelsen lærer du om el-produktion (fx solceller og vindmøller), om elforsyning samt styring og regulering af industrianlæg.

Diplomingeniør – elektronik

På uddannelsen til elektronikingeniør arbejder du med at designe og udvikle elektronisk udstyr, ofte i større sammensatte systemer, hvor software og hardware skal spille tæt sammen.

Diplomingeniør – elektroteknologi

På uddannelsen til elektroingeniør lærer du at designe og opbygge elektronisk udstyr og elektriske apparater.

Diplomingeniør – fiskeriteknologi

Uddannelsen fokuserer på udvikling og sikring af bæredygtige fiskerierhverv, både samfundsmæssigt, økonomisk og miljømæssigt.

Diplomingeniør – forretningsudvikling, BDE

På uddannelsen får du viden og erfaring i at arbejde med de nyeste værktøjer til at designe og udvikle fremtidens koncepter, produkter og forretningsområder inden for både den fysiske og digitale verden.

Diplomingeniør – fødevaresikkerhed og -kvalitet

Uddannelsen har fokus på kvalitetssikring og kontrol af det, vi spiser. Det kan både være den offentlige kontrol og egenkontrol i virksomheder.

Diplomingeniør – Global Management and Manufacturing (GMM Engineer)

Uddannelsen er en international, engelsksproget lederuddannelse, der sætter fokus på innovation, global operations (produktion af produkter og serviceydelser) samt forretningsoptimering.

Diplomingeniør – globale forretningssystemer

Uddannelsen handler bl.a. om at udvikle virksomheders forretningssystemer på tværs af landegrænser.

Diplomingeniør – integreret design

Du lærer at udvikle produkter, der forener flot design med høj kvalitet og funktionalitet. Det kan være alt fra digitale medier til cykler og køkkenudstyr.

Diplomingeniør – it og økonomi

Uddannelsen kombinerer it-teknologi med økonomi, og du lærer bl.a. at designe og programmere softwaresystemer både til pc, tablets og smartphones.

Diplomingeniør – it-elektronik

Uddannelsen handler om udvikling af it-systemer, lige fra store applikationer til brug i virksomheder, over apps i mobiltelefoner til mindre programmer, der styrer elektroniske apparater som måleinstrumenter eller udstyr til hospitaler samt overvågning.

Diplomingeniør – kemi

På uddannelsen får du et indblik i den teknologiske udvikling på området, og du lærer at arbejde med kemiske processer både i laboratoriet og på store anlæg.

Diplomingeniør – kemi og fødevareteknologi

Diplomingeniøruddannelsen i kemi og fødevareteknologi er erhvervsrettet og kvalificerer dig til at løse problemstillinger i fødevareindustrien.

Diplomingeniør – kemi- og bioteknologi

Diplomingeniøruddannelsen i kemi- og bioteknologi/kemiteknik handler om at omsætte viden om kemi og forskningsresultater til praktisk anvendelse i industrien.

Diplomingeniør – kemiteknik og international business

Uddannelsen kombinerer økonomi og international business med det kemitekniske område.

Diplomingeniør – klima og forsyningsteknik

På uddannelsen til klima- og forsyningsingeniør lærer du om planlægning, design og dimensionering af klimatilpasningsprojekter, vandforsyning, spildevands- samt fjernvarmeanlæg

Diplomingeniør – maskinteknik

På uddannelsen til maskiningeniør får du en stor viden om produktudvikling, konstruktion, automatisering og projektledelse.

Diplomingeniør – materialeteknologi

Materialeteknologi er en engelsksproget uddannelse, der handler om udvikling af bæredygtige og intelligente materiale inden for tekstil og plast.

Diplomingeniør – Mechatronics

Du lærer at skabe brugervenlige produkter ved at kombinere mekanik, elektronik, software og reguleringsteknik. Uddannelsen er på engelsk.

Diplomingeniør – mobilitet, transport og logistik

Som diplomingeniør i mobilitet, transport og logistik bliver du en af infrastrukturens arkitekter og nøgleperson for en bæredygtig og grøn fremtid.

Diplomingeniør – proces og innovation

På uddannelsen i proces og innovation lærer du, hvordan du kan realisere innovative ideer og skabe et forretningsområde.

Diplomingeniør – produktion

Uddannelsen handler om ingeniørvidenskab, ledelse, mennesker og forretning, også i relation til verden uden for Danmark.

Diplomingeniør – robotteknologi

På uddannelsen lærer du om robotter og om, hvordan robotter og automation kan bruges – og allerede bliver brugt – i industrien.

Diplomingeniør – softwareteknologi

Uddannelsen handler om at udvikle it-systemer og softwareløsninger til både industrien og moderne digitale enheder og services.

Diplomingeniør – sundhedsteknologi

På uddannelsen lærer du at udvikle og implementere nye brugervenlige sundhedsteknologier, som kan forny og effektivisere behandling, pleje og genoptræning.

Økonomisk-merkantile område: It-uddannelser og teknologiuddannelser

Eksport og teknologi

På uddannelsen lærer du om teknologier og produktudvikling samt at lave strategier for salg og marketing. Du kan på den måde arbejde som bindeled mellem virksomheden og dens omverden.

Økonomi og informationsteknologi

På uddannelsen lærer du gennem brug af it at skabe strategisk og økonomisk værdi i en virksomhed.

Øvrige tekniske uddannelser: It-uddannelser og teknologiuddannelser

Bygningskonstruktør

På uddannelsen til bygningskonstruktør lærer du at planlægge, projektere og koordinere bygge- og anlægsopgaver.

Fødevareteknologi og applikation

På uddannelsen arbejder du med den samlede proces fra råvarer til færdigt produkt. Du lærer at vurdere fødevarers smag, konsistens, holdbarhed, næringsværdi og funktionalitet, og får praktisk erfaring med at producere fødevareprodukter.

It-arkitektur

På uddannelsen lærer du at få virksomhedens it til at fungere som en helhed. Dit fokus er at skabe værdi for virksomheden og brugerne.

Skov- og landskabsingeniør

På uddannelsen lærer du at drive og forvalte skove, landskaber og natur. Du får en grundig viden om økonomi, teknik, planlægning, bæredygtighed, ledelse, innovation og jura inden for skov og natur.

Kilde: UddannelsesGuiden

Bacheloruddannelser inden for it og teknologi

Humanistisk bachelor: It-uddannelser og teknologiuddannelser

Informationsvidenskab, it og interaktionsdesign

Uddannelsen kombinerer brugerorienteret it-udvikling med design og kommunikation. Du lærer at designe, udvikle og kommunikere med brugeren i centrum.

Digital design – it, æstetik og interaktion

Du lærer om samspillet mellem interaktive teknologier, mennesker, kunst og kultur.

Kunst og teknologi

Uddannelsen kombinerer teknologi, nye medier, æstetik, kunst og design og giver dig mulighed for at skabe og arbejde i samspillet mellem kunst og teknologi.

Kommunikation og it

Uddannelsen har fokus på digitale mediers betydning for kommunikation, samarbejde og digital innovation.

Kommunikation og digitale medier

Uddannelsen handler om menneskers kommunikation. Både når det drejer sig om brug af medier og teknologier, og når det foregår i samtale mellem mennesker.

Naturvidenskabelig bachelor: It-uddannelser og teknologiuddannelser

Agrobiologi

Du får en grunduddannelse i biologi og naturvidenskab. Efter et år kan du specialisere dig i husdyrvidenskab, plante- og miljøvidenskab eller fødevarevidenskab.

Audiologi

Audiologi handler om, hvordan man undersøger og behandler forskellige former for hørevanskeligheder.

Biokemi og molekylær biologi

Du lærer om cellerne i kroppen og om deres funktioner, og du lærer at anvende denne viden inden forskningen i bl.a. kræft, diabetes og smitsomme sygdomme.

Biologi

Biologi er viden om alt levende. Det vil sige alt fra dyr og mennesker til mikroskopiske levende organismer.

Biomedicin

På uddannelsen lærer du at analysere, hvordan og hvorfor sygdomme som kræft, diabetes eller Alzheimers opstår.

Biokemi

Biokemi handler om at se det store i det små, fx på det molekylære plan. Du lærer om kemien bag levende organismers stofskifte, nervesystem og immunforsvar.

Bioprocess Science

På den engelsksprogede uddannelse Bioprocess Science lærer du om, hvordan biologien og kemien fungerer i naturen.

Bioteknologi på KU

På uddannelsen får du viden om organismers opbygning, indsigt i brugen af bioteknologiske og digitale værktøjer og færdigheder i at finde bæredygtige løsninger.

Data Science

På uddannelsen, som er engelsksproget, lærer du metoder til at trække viden ud af store mængder data og formidle resultaterne i virksomheder og organisationer.

Datalogi

Som datalog designer og udvikler du de it-systemer, som danner grundlag for uundværlige funktioner for mennesker, virksomheder og samfund.

Datalogi-økonomi

Uddannelsen kombinerer datalogi, økonomi og matematik, og du lærer at modellere løsningsforslag på komplekse økonomiske problemstillinger.

Datavidenskab

Du lærer at håndtere, organisere og analysere store datamængder, og du får indsigt i både ingeniørvidenskabelige og samfundsvidenskabelige emner.

Digital design og interaktive teknologier

Uddannelsen handler om design af digitale medier og teknologier – både teoretisk og praktisk.

Environmental Biology

På den engelsksprogede uddannelse Environmental Biology lærer du om levende organismers samspil med hinanden og de fysiske omgivelser.

Fødevarer og ernæring

Bacheloruddannelsen er naturvidenskabelig, og du lærer om bæredygtig fødevareproduktion, fødevaresikkerhed, fødevarekvalitet, sundhed og ernæring.

Geologi-geoscience

Du får forståelse af Jorden og dens geologiske processer gennem tiden samt et fundament for at arbejde med bæredygtighed og Jordens fremtidige udvikling.

Global Business Informatics

Uddannelsen, som hovedsageligt er engelsksproget, har fokus på, hvordan it kan fremme samarbejde mellem mennesker på tværs af virksomheder og kontinenter.

Informatik

På informatik arbejder du med design af it-systemer, der har mennesket og brugeren i centrum.

Informationsteknologi

Uddannelsen i informationsteknologi kombinerer teknologi, kommunikation og forretningsudvikling.

Interaktionsdesign

Du lærer at designe nye og innovative digitale produkter, der fremmer den måde, mennesker kommunikerer på i deres hverdags-, privat- og arbejdsliv.

International Bachelor in Natural Sciences

Denne naturvidenskabelige uddannelse er engelsksproget og tværfaglig og giver dig mulighed for specialisering i to fag.

It-produktudvikling

Du lærer at designe, udvikle og bygge produkter og it-systemer. Du lærer også at udvikle koncepter, eksperimentere og lave undersøgelser og brugerevaluering.

Machine learning og datavidenskab

Du lærer at analysere store datamængder og udvikle de metoder, som gør computere i stand til at lære fra data.

Medialogi

Medialogi kombinerer nytænkende teknologier med helhedsorienterede løsninger af samfundsmæssige behov.

Medicin med industriel specialisering

Uddannelsen kombinerer lægevidenskab, naturvidenskab og teknologi, hvilket giver dig baggrund for at udvikle lægemidler.

Medicinalbiologi

Du lærer om, hvordan man med den nyeste viden inden for medicinsk og molekylærbiologisk forskning kan medvirke til forebyggelse og helbredelse af sygdomme.

Medicinalkemi

Medicinalkemi er en kemisk uddannelse med fokus på udvikling og fremstilling af lægemidler.

Molekylær biomedicin

Du får viden om sundhed og sygdom i den menneskelige organisme på molekylært, cellulært og fysiologisk niveau.

Molekylær medicin

Du studerer, hvordan den menneskelige krop fungerer i forbindelse med fx kræftsygdom og hvordan resultaterne kan bruges til udvikling af nye lægemidler.

Molekylærbiologi

På uddannelsen i molekylærbiologi, Molecular Biology, lærer du om de molekylære processer og problemstillinger hos mennesker, dyr, planter og mikroorganismer.

Nanoscience

Nanoscience er et tværfagligt studie, som kombinerer fysik, kemi og biologi.

Naturressourcer

Uddannelsen har fokus på bæredygtighed, og du lærer om de konsekvenser, som menneskets brug af naturens biologiske ressourcer har for natur og samfund.

Naturvidenskabelig bachelor

Den naturvidenskabelige bacheloruddannelse på RUC er en tværfaglig, naturvidenskabelig uddannelse med mulighed for specialisering i to fag.

Softwareudvikling

På uddannelsen i softwareudvikling lærer du at designe og programmere software. Du kommer også til at arbejde med kommunikation, formidling og forretning.

TekSam – miljøplanlægning

TekSam – miljøplanlægning handler om miljø, energi, ressourcer, samfundsforhold og planlægning.

Samfundsvidenskabelig bachelor: It-uddannelser og teknologiuddannelser

Cognitive Science

Du lærer om de grundlæggende kognitive processer, der ligger bag menneskets bevidste og ubevidste opfattelser og handlinger. Uddannelsen er på engelsk.

Innovation og digitalisering

Uddannelsen i innovation og digitalisering er tværfaglig og giver dig viden om it og digitalisering, innovation og forandring samt organisation og ledelse.

Teknisk videnskabelige bacheloruddannelser

Applied Industrial Electronics

Den engelsksprogede bacheloruddannelse handler om udvikling og implementering af effektelektronik, elektriske maskiner, instrumentering, automation og robotter.

Arkitektur og design

Fokus er på teknisk design af bygninger og bydele, og du lærer at udarbejde konkrete projekter, hvor form og konstruktion kombineres og fremstår som et hele.

Bioteknologi

Bacheloruddannelsen i bioteknologi er tværfaglig og rummer både biologi, kemi, procesteknologi og ingeniørvidenskab.

By-, energi- og miljøplanlægning

På uddannelsen arbejder du med byudvikling, energi og miljø i en international, national og lokal sammenhæng.

Byggeri

Uddannelsen i byggeri handler om bygningsdesign og projektering af konstruktioner og infrastrukturelle bygværker.

Byggeri og anlæg

På uddannelsen får du viden om, hvordan man bygger huse, veje, broer, havne og andre infrastrukturelle anlæg, herunder kloak- og vandforsyningssystemer.

Byggeteknologi

Uddannelsen i byggeteknologi handler om planlægning og opførelse af boliger, byer, broer, veje og havneanlæg.

Bygningsdesign

På bacheloruddannelsen i bygningsdesign lærer du om, hvordan bygninger udformes med mindst mulig energi- og ressourceforbrug.

Bygningsteknik

Uddannelsen i bygningsteknik har fokus på udvikling af fremtidens klimavenlige løsninger til bygninger, broer og byer.

Bæredygtigt design

På bacheloruddannelsen får du metoder til at arbejde konkret med teknologi, bæredygtighed og innovation ved design af nye produkter, systemer eller services.

Bæredygtigt energidesign

Du lærer at designe innovative løsninger til energisystemer og til elementer, der indgår i forbindelse med fx vindmøller, solceller, elbiler og lagring.

Cyberteknologi

På bacheloruddannelsen får du viden om og mulighed for at udvikle den cyberteknologi, som er grundlaget for kommunikation i fremtidens digitale samfund.

Design og innovation

Uddannelsens fokus er udvikling af nye teknologiske løsninger, der sparer på ressourcerne og understøtter udviklingen af et bæredygtigt samfund.

Electronics

Du bliver i stand til at designe og udvikle elektronisk udstyr. Uddannelsen foregår på engelsk.

Elektronik og it

Du lærer at designe, opbygge og teste elektroniske systemer, der kan bruges til fx mobilkommunikation, satellitter, robotteknologi, droner og automatisering.

Elektroteknologi

Du lærer om sammenhængen mellem software og hardware inden for bl.a. computerteknologi, medicinsk elektronik, vindkraft, robotter og satellitkommunikation.

Energi

Uddannelsen giver dig grundlæggende viden om energisektoren, og du lærer om de energitekniske processer bag produktion, distribution og forbrug af energi.

Energiteknologi

På uddannelsen arbejder du med intelligent og effektivt forbrug af ressourcer og sikring af fremtidens energiforsyning.

Engineering, Innovation and Business

Du lærer om, hvordan man udvikler en ide til et produkt og laver det til en forretning. Uddannelsen foregår på engelsk.

Fysik og nanoteknologi

Uddannelsen kvalificerer dig til at fremstille nye materialer og nanokomponenter inden for bl.a. optisk kommunikation i computernetværk og telekommunikation.

Fysik og teknologi

Du lærer at bruge fysik og matematik som grundlag for eksperimenter og en ingeniørmæssig tilgang til at analysere og løse fysiske og tekniske problemstillinger.

General Engineering

Bacheloruddannelsen i General Engineering foregår på engelsk og er en tværfaglig ingeniøruddannelse.

Geofysik og rumteknologi

Bacheloruddannelsen har fokus på design af satellitmissioner, opbygning af målesystemer samt analyse og fortolkning af data fra satellitter.

Globale forretningssystemer

Uddannelsen giver et teoretisk fundament og en grundlæggende viden om en virksomheds leverence- og forsyningsnetværk i det globale forretningssystem.

Ingeniørvidenskab

Uddannelsen giver dig bred indsigt på tværs af ingeniørområderne elektronik, mekanik, energi, kemi, design, databehandling samt styring og regulering.

Kemi og bioteknologi

På uddannelsen i kemi og bioteknologi lærer du at udvikle nye produktionsmetoder til fremstilling af fødevarer, medicin, tekstiler og mere bæredygtig energi.

Kemi og teknologi

Uddannelsen har fokus er på teknologier til bl.a. sikring af rent vand og udvikling af forskellige nye materialer – fra solceller og cement til glas.

Kunstig intelligens og data

Kunstig intelligens bliver en del af vor fælles fremtid og vil ændre vores brug af teknologi. Uddannelsen kvalificerer dig til at tage del i denne udvikling.

Life science og teknologi

På uddannelsen lærer du at bruge viden om levende systemer til at designe fremtidige løsninger inden for biologiske, bioteknologiske og sundhedsfaglige områder.

Maskinteknik

Bacheloruddannelsen i maskinteknik har fokus på udvikling af produkter, fra simple apparater til high tech produkter som fx robotter, vindmøller og biler.

Matematik og teknologi

På uddannelsen får du undervisning i matematik på et videnskabeligt niveau og lærer at bruge matematik til løsning af konkrete problemer.

Matematik-teknologi

Du lærer at håndtere konkrete teknologiske problemstillinger ved brug af matematisk og statistisk modellering og avancerede beregninger.

Mechatronics

Du lærer at kombinere teknologier som mekanik, elektronik og software, og du bliver derved klædt på til at udvikle fremtidens brugervenlige produkter. Uddannelsen er på engelsk.

Medicin og teknologi

På uddannelsen medicin og teknologi beskæftiger du dig med udvikling af metoder og teknologisk udstyr, som kan bruges til at diagnosticere og behandle sygdomme.

Mekanik

Du får en indgående viden om fluid- og termodynamik, maskindynamik, strukturel mekanik og materialeteknologi.

Miljøvidenskab

Uddannelsen handler om, hvordan man forstår, forebygger og løser miljøproblemer, både lokalt og globalt.

Mekanik og produktion

Du får viden om maskinkonstruktion, materialer, fremstillingsprocesser og styring af mekaniske systemer og lærer at udvikle komplekse mekaniske produkter/systemer.

Nanoteknologi

Du lærer at designe atomer og molekylers sammensætning og fremstille nye produkter og materialer som fx solceller eller hydrogeler (medicin) til brug i industrien.

Product Development and Innovation

Uddannelsen kombinerer teknisk flair med forretningsforståelse. Du lærer at udvikle ideer til nye produkter ud fra i den tekniske proces bag produktudviklingen.

Produkt- og designpsykologi

Produkt- og designpsykologi kombinerer psykologi og ingeniørvidenskab og handler om udvikling af brugervenligt og intuitivt design, som er tilpasset brugerne.

Produktion og konstruktion

Uddannelsen handler om, hvordan man udformer og fremstiller såvel små som store mekaniske produkter, fx høreapparater, vaskemaskiner, vindmøller eller skibe.

Robotteknologi

På uddannelsen lærer du bl.a. at programmere den software, der styrer robotters elektronik.

Software

Du lærer at bruge matematik og avanceret datalogi til at udvikle it-løsninger til fx mobiltelefoner, spil og forretnings- eller netværksapplikationer.

Software Engineering

Du lærer at udvikle softwareløsninger til det moderne samfund, hvor softwareteknologi indgår i næsten alt fra computere, mobiltelefoner og biler til søgemaskiner, fitness og netbank.

Softwareteknologi

På uddannelsen lærer du at bruge matematik og avanceret datalogi til at udvikle it-løsninger til fx computerspil, robotter, trafikstyring eller hospitalsudstyr.

Spiludvikling og læringsteknologi

På uddannelsen er du med til at skabe fremtidens computerspil, læringsteknologier og simulationer i VR og AR.

Strategisk analyse og systemdesign

Uddannelsen kombinerer undervisning i avanceret matematik og datahåndtering med ledelse og business.

Sundheds- og velfærdsteknologi

Uddannelsen har fokus på at skabe velfærdsteknologiske løsninger inden for hospitals- og plejeområdet, fx robotassisteret genoptræning og telediagnosticering.

Sundhedsteknologi

På uddannelsen arbejder du med at udvikle og anvende avanceret udstyr og metoder til gavn for patienter og ansatte i sundhedssektoren.

Vand, bioressourcer og miljømanagement

Du får grundlæggende viden og praktisk indsigt i miljøområdet, herunder vand-, miljøteknologi, bæredygtig anvendelse af ressourcer og håndtering af forurening.

Kilde: UddannelsesGuiden

Kandidatuddannelser inden for it og teknologi

Humanistisk kandidat: It-uddannelser og teknologiuddannelser

Digital design

På uddannelsen er der fokus på interaktive digitale teknologier, og på deres kontekst, kultur og æstetik.

Information Architecture

På den engelsksprogede uddannelse lærer du at designe og udvikle indhold og struktur i fx mobil-apps, virksomhedshjemmesider eller kommunikationsplatforme.

Informationsvidenskab

Informationsvidenskab handler om kommunikation, mennesker og teknologi. På kandidatuddannelsen får du uddybet din viden fra bacheloruddannelsen.

Informationsvidenskab og kulturformidling

Kandidatuddannelsen har fokus på interaktionen mellem mennesker, it, information og kultur.

Interaktive digitale medier

På uddannelsen i interaktive digitale medier lærer du at designe og udvikle it-produkter, der både kan indeholde billeder, lyd, tale og video.

It og kognition

Den tværfaglige uddannelse i it og kognition er engelsksproget og handler om, hvordan man skaber it-produkter, der kan gøre hverdagen lettere for mennesker.

It, læring og organisatorisk omstilling

Kandidatuddannelsen giver dig kendskab til teorier og metoder om it, læring og didaktisk design.

It-didaktisk design

På uddannelsen i it-didaktisk design lærer du om, hvordan man udvikler it-baserede lærings- og undervisningsmaterialer.

Kommunikation og it

På kandidatuddannelsen lærer du at arbejde med kommunikation mellem mennesker formidlet gennem it-systemer og it-netværk.

Kunstnerisk uddannelse: It-uddannelser og teknologiuddannelser

Arkitekt

På kandidatuddannelsen får du en dybere indsigt i arkitektfagets teorier og metoder, ligesom du udbygger dine kunstneriske og tekniske færdigheder.

Designer

Du arbejder videre med dit personlige kunstneriske og designmæssige udtryk, og du vælger inden for hvilket område, du vil specialisere dig.

Elektronisk musik og lydkunst

På kandidatuddannelsen arbejder du videre med din kunstneriske udvikling og lærer at bruge den til udøvende kunstneriske virksomhed.

Tonemester

På kandidatuddannelsen til tonemester får du produktionsmæssige, lydtekniske og musikalske kvalifikationer inden for både rytmisk og klassisk musik.

Naturvidenskabelig kandidat: It-uddannelser og teknologiuddannelser

Agrobiologi

Den engelsksprogede kandidatuddannelse i agrobiologi handler om at skabe en bæredygtig produktion af fødevarer.

Agro-Environmental Management

Uddannelsen er engelsksproget, og du lærer om jordbrugets miljøeffekter og samspillet mellem produktion, natur, landskab, miljø og det øvrige samfund.

Agronomi

Den engelsksprogede kandidatuddannelse fokuserer på, hvordan vi udvikler og sikrer bæredygtig produktion og brug af planter.

Anvendt matematik

På kandidatuddannelsen får du styrket din viden om, hvordan man benytter avancerede matematiske værktøjer til at udarbejde løsninger på praktiske problemer.

Astronomi

På den engelsksprogede kandidatuddannelse, får du dybere kendskab til solsystemer, exoplaneter, galakser, sorte huller samt stjernernes opbygning og kosmologi.

Bioinformatik

Kandidatuddannelsen i bioinformatik er engelsksproget og kombinerer matematik, biologi og datalogi.

Biokemi

På den engelsksprogede kandidatuddannelse i biokemi får du dyb indsigt i den kemiske sammensætning i levende organismer.

Biokemi og molekylær biologi

Kandidatuddannelsen giver dig en dybere viden om de grundlæggende processer, der styrer alle cellers liv, udvikling og funktion.

Biologi

På kandidatuddannelsen i biologi fortsætter du studiet af, hvordan levende organismer er opbygget, og hvordan de fungerer i samspil med omgivelserne.

Biomedicin

På den engelsksprogede kandidatuddannelse i biomedicin videreudvikler du dine kompetencer i arbejdet med at studere sygdomme på molekyle- og celleniveau.

Biomedicinsk informatik

På kandidatuddannelsen, der er engelsksproget, får du indsigt i biomedicinske problemstillinger samtidig med, at du lærer om computerbaserede metoder til håndtering af store datamængder.

Bioteknologi på KU

Den engelsksprogede kandidatuddannelse kvalificerer dig til at arbejde med bioteknologiske løsninger til en bæredygtig produktion af bioaktive stoffer.

Bæredygtig omstilling (TekSam)

Kandidatuddannelsen Bæredygtig omstilling (TekSam) er en revision af den tidligere uddannelse TekSam – miljøplanlægning.

Chemical and Biochemical Engineering

Kandidatuddannelsen udbydes på engelsk og foregår i Kina. Du får indsigt i kemiske og biokemiske processer samt nye metoder.

Chemical Biology

Kandidatuddannelsen giver dig viden om kemi, biologiske systemer og kemisk biologisk forskning.

Data Science

Kandidatuddannelsen i Data Science giver dig analytiske og tekniske færdigheder til at håndtere, analysere og præcisere store datamængder.

Datalogi

Kandidatuddannelsen i datalogi foregår de fleste steder på engelsk og har fokus på udvikling og vedligeholdelse af software.

Environmental and Natural Resource Economics – ENRE

Kandidatuddannelsen er engelsksproget og giver dig viden om, hvordan vi som samfund bedst kan anvende naturressourcer på en bæredygtig måde.

Environmental Science

Kandidatuddannelsen Environmental Science erstatter de tidligere uddannelser Environmental Biology og Environmental Risk.

Fysik

Du lærer at forklare fysiske fænomener i virkeligheden ved hjælp af observationer, fysiske eksperimenter, computersimuleringer og matematik.

Fødevareinnovation og sundhed

På uddannelsen, der foregår på engelsk, lærer du om sund, bæredygtig og velsmagende mad i teori og praksis.

Fødevarevidenskab

Kandidatuddannelsen i fødevarevidenskab giver dig kompetencer til at udvikle fremtidens velsmagende og bæredygtige fødevarer. Uddannelsen er engelsksproget.

Informatik

Kandidatuddannelsen i informatik giver dig øget viden om computere som formidlingsredskab i forskellige sammenhænge.

Interaktionsdesign

På kandidatuddannelsen i interaktionsdesign sættes fokus på design af interaktion og samspillet mellem design og interaktive egenskaber.

It-produktudvikling

Du arbejder med IoT-produkter (Internet of Things), som er de enheder på internettet, der fx indeholder software, elektronik, sensorer og internetforbindelse.

Kemi

På uddannelsen bruger du din kemiske viden til praktiske løsninger og udvider dermed dit kendskab til centrale metoder, teorier og begreber inden for kemi.

Klimaforandringer

Den engelsksprogede kandidatuddannelse giver dig den nyeste viden på klimaområdet og hermed mulighed for at gøre en forskel i kampen mod den globale opvarmning.

Klinisk videnskab og teknologi

Fokus er på brugen af højteknologisk udstyr i sundhedssektoren. Du lærer at analysere, vurdere og udvikle den kliniske praksis inden for sundhedsområdet.

Landskabsarkitektur

På kandidatuddannelsen i landskabsarkitektur, der foregår på engelsk, arbejder du med design og planlægning af haver, parker, byer og landskaber.

Life Science Engineering and Informatics

Kandidatuddannelsen udbydes på engelsk og foregår i Kina. Uddannelsen handler om forskning i post-genom molekylær biologi.

Lighting Design

Den engelsksprogede kandidatuddannelse fokuserer på lysets egenskaber i forhold til oplevelsen og betydningen af lys i forskellige menneskelige sammenhænge.

Matematik

Du får dyb indsigt i de grundlæggende matematiske discipliner inden for bl.a. algebra, analyse, geometri, statistik, diskret matematik og sandsynlighedsregning.

Mathematical Bioscience

Kandidatuddannelsen giver dig viden om matematiske modeller for biologiske processer og systemer.

Medialogy

Kandidatuddannelsen i Medialogy er engelsksproget og handler om videnskaben og teknologien bag avancerede interaktive digitale medieprodukter.

Medicinalkemi

På kandidatuddannelsen i medicinalkemi udbygger du din viden fra bachelorniveauet om opdagelse, design og fremstilling af lægemidler.

Medicine with Industrial Specialisation

Den engelsksprogede kandidatuddannelse i medicin med industriel specialisering kombinerer lægevidenskab og naturvidenskab.

Miljøvidenskab

På den engelsksprogede kandidatuddannelse lærer du at forstå processer i miljøet og udvikle nye bæredygtige løsninger på verdens miljøudfordringer.

Molecular Biology

På den engelsksprogede kandidatuddannelse undersøger du geners og proteiners opbygning og funktion, cellers udvikling og respons samt organismers fysiologi.

Molekylær biomedicin

Uddannelsen er engelsksproget og har fokus på forskning i menneskelige sygdomme baseret på eksperimenter.

Molekylær ernæring og fødevareteknologi

Kandidatuddannelsen, der er engelsksproget, giver dig viden om, hvordan fødevarers kvalitet hænger sammen med menneskets sundhed.

Molekylær medicin

På kandidatuddannelsen undersøger du de molekylære mekanismer, der optræder i forbindelse med menneskers sundheds- eller sygdomstilstand.

Nanoscience

På den engelsksprogede kandidatuddannelse i nanoscience lærer du at forstå og beherske opbygningen af systemer og strukturer på atomart og molekylært niveau.

Nanoscience og teknologi

Kandidatuddannelsen udbydes på engelsk og foregår i Kina. Den er tværvidenskabelig og omhandler såvel teoretiske som eksperimentelle og praktiske discipliner.

Physics and Scientific Modelling

Kandidatuddannelsen har fokus på fysik, modellering og data science.

Statistik

På den engelsksprogede kandidatuddannelse i statistik lærer du at løse komplicerede statistiske problemstillinger ved hjælp af avancerede statistiske metoder.

Vand og miljø

Kandidatuddannelsen er engelsksproget og foregår delvist i Kina. Du lærer at arbejde med bæredygtig anvendelse og håndtering af verdens ferskvandsressourcer.

Videnskabsstudier

På kandidatuddannelsen i videnskabsstudier, der foregår på engelsk, får du indsigt i samspillet mellem naturvidenskab, teknologi, historie og samfund.

Samfundsvidenskabelig kandidat: It-uddannelser og teknologiuddannelser

It-ledelse

På kandidatuddannelsen i it-ledelse får du en øget indsigt i at lede it-relaterede udviklingsprojekter.

Social datavidenskab

På den engelsksprogede uddannelse lærer du at kombinere analyse af komplekse og store datasæt (big data) med samfundsvidenskabelig teori og analyse.

Sundhedsvidenskabelig kandidat: It-uddannelser og teknologiuddannelser

Ergoterapi

På kandidatuddannelsen i ergoterapi får du viden om evaluering og kvalitetsudvikling af ergoterapeutisk praksis.

Farmaceutisk videnskab

Kandidatuddannelsen i farmaceutisk videnskab er et alternativ til farmaceutuddannelsen.

Farmaci

På kandidatuddannelsen i farmaci går du i dybden med lægemiddelstoffers kemi og lærer om deres brug til behandling.

Humanbiologi

Kandidatuddannelsen foregår på engelsk og handler om at forstå, hvordan den menneskelige krop fungerer, både når den er syg, og når den er rask.

Lægemiddelvidenskab

På den engelsksprogede kandidatuddannelse lærer du, hvordan man udvikler og fremstiller lægemidler samt løser komplekse lægemiddelrelaterede problemstillinger.

Medicin

Kandidatuddannelsen på medicin er anden del af lægeuddannelsen og varer 3 år. Du får styrket din faglighed og lærer at kommunikere med og behandle patienter.

Molecular Health Science

Kandidatuddannelsen har fokus på menneskers sundhed samt udvikling af lægemidler.

Neuroscience and Neuroimaging

Kandidatuddannelsen, der udbydes på engelsk og foregår i Kina, har fokus på avancerede teknikker, der bruges til billeddannelse i neurovidenskabelig forskning.

Neurovidenskab

På den engelsksprogede kandidatuddannelse lærer du om hjernens celler, cellernes kommunikation og højere hjernefunktioner.

Sundhed og informatik

Du lærer at designe, udvikle, implementere, evaluere og lede it-baserede projekter inden for området sundhed og omsorg.

Teknisk videnskabelig kandidat: It-uddannelser og teknologiuddannelser

Advanced Power Electronics

På den engelsksprogede kandidatuddannelse arbejder du med effektelektronik og elektriske maskiner med fokus på reguleringsteknik, optimering og pålidelighed.

Akvatisk videnskab og teknologi

Uddannelsen, der foregår på engelsk, fokuserer på beskyttelse og bæredygtig udnyttelse af jordklodens have, søer og vandløb.

Anvendt kemi

Kandidatuddannelsen i anvendt kemi foregår på engelsk. Du lærer, hvordan man designer og udvikler materialer og processer ved hjælp af viden om kemi.

Autonome systemer

Den engelsksprogede kandidatuddannelse handler om udvikling af autonome enheder, enten robotter, software eller it-systemer.

Avancerede materialer og sundhedsteknologi

Uddannelsen er engelsksproget og fokuserer på materialer til diagnostik og administration af lægemidler.

Bioengineering

Den engelsksprogede kandidatuddannelse handler om udvikling af avancerede bioteknologiske løsninger.

Bioinformatik og systembiologi

På kandidatuddannelsen, der foregår på engelsk, lærer du at bruge computerbaserede metoder til at analysere biologiske og medicinske data.

Biomedicinsk teknik

På uddannelsen lærer du at udvikle metoder og apparater til diagnosticering, overvågning og behandling af patienter.

Bioteknologi

På den engelsksprogede kandidatuddannelse i bioteknologi kan du arbejde med alt fra udvikling af ny medicin til enzymer i vaskepulver og ølbrygning.

Building Energy Design

På den engelsksprogede kandidatuddannelse Building Energy Design får du en bred forståelse for bygningers energiforhold i forhold til nybyggeri og renovering.

Business Analytics

Uddannelsen, som foregår på engelsk, handler om, hvordan data kan udnyttes til fordel for virksomheder og samfundet.

Byggeledelse

Kandidatuddannelsen giver dig bred viden om byggebranchen som helhed, lige fra projektering, planlægning, økonomistyring til sikkerhedsopsyn.

Byggeledelse og bygningsinformatik

På kandidatuddannelsen lærer du om alle faser i et byggeri fra idé om form og anvendelse til projektering, opførelse, administration, drift og vedligeholdelse.

Byggeri

Kandidatuddannelsen i byggeri foregår på engelsk og bygger videre på en bacheloruddannelse i byggeri eller bygningsdesign.

Byggeteknologi

Kandidatuddannelsen foregår på engelsk og har fokus på udvikling, planlægning, projektering og udførelse af bygnings- og anlægskonstruktioner.

Bygningsdesign

Kandidatuddannelsen i arkitektur, byggeri eller bygningsdesign foregår på engelsk og kombinerer det ingeniørfaglige område med design og arkitektur.

Bæredygtig energi

På kandidatuddannelsen, der foregår på engelsk, lærer du om energiteknologier og energisystemer, der tager hensyn til miljøet.

Cognitive Science

På den engelsksprogede kandidatuddannelse studerer du, hvordan processer i hjernen skaber menneskelig adfærd.

Communication Technology

Den engelsksprogede kandidatuddannelse har fokus på kommunikationsteknologier, der indgår i fx 4G og 5G mobilnetværk, Wi-Fi og Internet of Things-systemer.

Computer Science (IT)

På kandidatuddannelsen, der foregår på engelsk, kommer du til at arbejde med bl.a. softwareudvikling, programmeringssprog og oversættelse.

Computerteknologi

På den engelsksprogede kandidatuddannelse lærer du at udvikle apparater, hvori der indgår software, indlejrede systemer, computernetværk og signalbehandling.

Control and Automation

Kandidatuddannelsen, der foregår på engelsk, handler om metoder til regulering og automation af komplekse mekaniske og elektriske systemer.

Cyber Security

Den engelsksprogede kandidatuddannelse handler om forebyggelse og håndtering af cybertrusler og cyberangreb på forskellige typer af systemer.

Design og innovation

Kandidatuddannelsen i design og innovation foregår på engelsk og handler om udviklingen af produkter og systemer.

Digital design og interaktive teknologier

På kandidatuddannelsen får du viden om, hvordan man designer digitale og interaktive teknologier ud fra et brugerperspektiv.

Digital innovation og management

Kandidatuddannelsen, der er engelsksproget, giver dig redskaber til at få ideer og skabe og styre forandring i komplekse organisationer.

Digital Transformation

Kandidatuddannelsen Digital Transformation erstatter RUC’s tidligere uddannelse i informatik.

Electronics

På kandidatuddannelsen, der er engelsksproget, lærer du om effektelektronik og indlejrede systemer, som findes i næsten alt elektronisk udstyr.

Elektroteknologi

Elektroteknologi er en engelsksproget kandidatuddannelse, der handler om at analysere og udvikle forskellige former for avancerede elektroniske systemer.

Energiteknologi

Uddannelsen giver et solidt forskningsbaseret fundament til løsning af samfundets udfordringer med den grønne omstilling.

Energy Engineering

På kandidatuddannelsen, der er engelsksproget, lærer du om energi inden for det termiske, elektriske og mekatroniske område.

Engineering, Innovation and Business

På den engelsksprogede kandidatuddannelse udbygger du din viden og dine kompetencer inden for tre hovedtemaer: teknologi, innovation og forretningsudvikling.

Entrepreneurial Engineering

På kandidatuddannelsen, der udbydes på engelsk, lærer du om at udvikle og skabe forretning i både nye og etablerede virksomheder.

Farmateknologi

Kandidatuddannelsen i farmateknologi foregår på engelsk og kombinerer teknisk viden med viden om lægemidler.

Fotonik

Den engelsksprogede kandidatuddannelse har fokus på de fysiske principper for udbredelsen af lys samt vekselvirkningen mellem lys og forskellige materialer.

Fysik og nanoteknologi

På uddannelsen, der foregår på engelsk, lærer du at bruge moderne fysik til at udvikle ny teknologi inden for fx bæredygtig energi eller sundhedsteknologi.

Fysik og teknologi

Kandidatuddannelsen er engelsksproget og har fokus på teoretiske og eksperimentelle metoder inden for optik, nanoteknologi, sensorer og signalbehandling.

Fødevareteknologi

Uddannelsen er engelsksproget og kombinerer det biokemiske fagområde med det ingeniørvidenskabelige område.

Geofysik og rumteknologi

Den engelsksprogede uddannelse har fokus på udvikling og design af satellitsystemer og instrumenter til satellitter samt anvendelse og analyse af satellitdata.

Indoor Environmental and Energy Engineering

På den engelsksprogede kandidatuddannelse arbejder du med design af bygninger med et optimalt indeklima.

Idrætsteknologi

På uddannelsen i idrætsteknologi lærer du at udvikle produkter til idræts- og sundhedsverdenen som fx ketsjere, gulvbelægning og tøj.

Industriel økonomi og teknologiledelse

Uddannelsen handler om organisering og ledelse af mange personalegrupper og arbejdsprocesser inden for et ingeniørfagligt område.

Industrielt design

Kandidatuddannelsen i industrielt design foregår på engelsk og giver dig kompetencer til at indgå i en designproces fra ide til færdigt produkt.

Informationsteknologi

Uddannelsen foregår på engelsk og lærer dig om design og brug af beregningskomponenter til software- og hardwaresystemer.

Innovative Communication Technologies and Entrepreneurship (ICTE)

Uddannelsen, der er engelsksproget, kombinerer teknisk viden om kommunikationsteknologier med kreativitet og markedsforståelse.

Integrated Food Studies

På kandidatuddannelsen, der er engelsksproget, får du indsigt i fødevarevidenskab, innovative processer og produktudvikling.

Intelligent Reliable Systems

Uddannelsen foregår på engelsk og lærer dig om intelligente og pålidelige systemer inden for elektronik og softwareteknologi.

IT Product Design

På den engelsksprogede uddannelse lærer du om designprocesser, brugergrænseflader og -involvering. Du arbejder med udvikling af fysiske it-produkter med fokus på brugeren – ikke softwaredesign.

It, kommunikation og organisation

Kandidatuddannelsen kvalificerer dig til at løse krævende tekniske, udviklings- og ledelsesmæssige opgaver inden for kommunikations- og informationsteknologi.

It-design og applikationsudvikling

Du får indsigt i innovation, interaktionsdesign, brugervenlighed, udviklingsprocesser, kravstyring og projektledelse i forhold til softwarekonstruktion.

Kemi (civilingeniør)

På kandidatuddannelsen, der er engelsksproget, bygger du oven på din viden og dine færdigheder inden for kemi samt kemiske og bioteknologiske processer.

Kemi og bioteknologi

Uddannelsen er engelsksproget og handler om udvikling af materialer og procesoptimering i kemi- og biotekindustrien under hensyntagen til miljø og energiforbrug.

Kemisk og biokemisk teknologi

Den engelsksprogede kandidatuddannelse kombinerer kreative og tekniske færdigheder og fokuserer på forskning og udvikling inden for kemisk og kemisk-relateret produktion.

Kommunikationsteknologier og systemdesign

Kandidatuddannelsen foregår på engelsk og har fokus på forskning, udvikling og anvendelse inden for informations- og kommunikationsteknologi.

Konstruktion og mekanik

Den engelsksprogede uddannelse handler om at udvikle nye mekaniske komponenter til produkter – til alt fra høreapparater til industrielle anlæg og vindmøller.

Konstruktionsteknik

Du får indgående kendskab til materialer, konstruktionsmetoder og analyseværktøjer i forhold til såvel små robotter som bygnings- og brokonstruktioner.

Kvantitativ biologi og sygdomsmodellering

På den engelsksprogede kandidatuddannelse lærer du om de biologiske aspekter af sundhed og sygdom og om matematisk modellering af biologiske processer.

Landinspektørvidenskab

På den engelsksprogede kandidatuddannelse arbejder du videre med din viden fra bachelordelen, og du får en mere videnskabelig tilgang til opgaverne.

Ledelse og informatik i byggeriet

På kandidatuddannelsen får du et grundigt kendskab til muligheder og betingelser for digitalisering i byggeriet.

Lyd og akustisk teknologi

Den engelsksprogede kandidatuddannelse handler om udvikling inden for alle grene af akustik og lydteknologi.

Management Engineering

Kandidatuddannelsen, der foregår på engelsk, har fokus på udvikling af ledelsessystemer, værdikæder og forsyningskæder.

Matematik-teknologi

Uddannelsen handler om anvendt matematik og teknologi, og du lærer at bruge modellering og store beregninger til at løse teknologiske problemstillinger med.

Matematisk modellering og computing

Kandidatuddannelsen i matematisk modellering og computing foregår på engelsk og giver viden om anvendt matematik og matematisk modellering.

Materiale- og procesteknologi

På den engelsksprogede uddannelse lærer du at forudsige, kontrollere og optimere materialeegenskaber samt at analysere og optimere industrielle procesteknologier.

Materials and Nanotechnology

Uddannelsen er engelsksproget og handler om udvikling og design af fremtidens materialer og materialesystemer.

Mechanical Engineering

På kandidatuddannelsen, der foregår på engelsk, lærer du at designe, udvikle og realisere nye produkter og produktionssystemer.

Mechatronics

På den engelsksprogede kandidatuddannelse lærer du om mekanik, elektronik og software, der indgår i produkter som fx robotter, mobiltelefoner og moderne biler.

Medicin og teknologi

Kandidatuddannelsen har fokus på samspillet mellem den menneskelige organisme, teknisk udstyr og fremtidige diagnose- og behandlingsmetoder.

Mekanik

På den engelsksprogede uddannelse lærer du at løse problemstillinger inden for konstruktion, energi- og materialeoptimering af fx vindmøller, køretøjer og robotter.

Menneskeorienteret kunstig intelligens

Den engelsksprogede uddannelse handler om at udvikle services og løsninger inden for det informations- og kommunikationsteknologiske område.

Miljøteknologi

Kandidatuddannelsen er engelsksproget og handler om løsning af miljøproblemer inden for fx vandforsyning, behandling af spildevand og håndtering af affald.

Nanobiotechnology

Uddannelsen er engelsksproget og handler om at udvikle materialer med nye egenskaber inden for kommunikation, datalagring, katalyse, biosensorer eller medicin.

Olie- og gasteknologi

Den engelsksprogede kandidatuddannelse har fokus på fremtidens udnyttelse af de olie- og gasressourcer, som vil være vanskelige at udnytte.

Operations Management

Den engelsksprogede kandidatuddannelse fokuserer på produktionsteknologier og supply chain management til udvikling af højteknologiske og bæredygtige produktionsvirksomheder.

Product Development and Innovation

På kandidatuddannelsen, der foregår på engelsk, får du redskaberne til at kunne udvikle ideer, designe nye produkter og føre dem ud i virkeligheden.

Produkt- og designpsykologi

Uddannelsen giver dig kompetencer inden for design, konceptudvikling og vurdering af tekniske systemer, hvor brugervenlighed og oplevelsesværdi er i centrum.

Produktion

På uddannelsen i produktion lærer du at analysere udviklingen i industriel produktion på både teknisk og ledelsesmæssigt niveau.

Robotics

Kandidatuddannelsen i Robotics er engelsksproget og handler om robotprogrammering, reguleringssystemer og software.

Robotteknologi

Robotteknologi er en engelsksproget uddannelse, der handler om moderne robot-, drone- og informationsteknologi. Du kan specialisere dig i enten avanceret robotteknologi eller i droneteknologi.

Service Systems Design

Den engelsksprogede kandidatuddannelse giver dig både tekniske kvalifikationer og viden om planlægning og ledelse.

Signal Processing and Acoustics

På den engelsksprogede uddannelse lærer du at analysere og behandle fysiske signaler brugt til fx trådløs kommunikation, positionsbestemmelse og overvågning.

Software

Civilingeniøruddannelsen i software handler om at udvikle it-systemer til fx computerspil, mobiltelefoner, biler, fly, internettet eller høreapparater.

Software Engineering

På kandidatuddannelsen, der er engelsksproget, lærer du at udvikle software til fx mobilapps, it-sikkerhed eller online-løsninger.

Softwaredesign

Kandidatuddannelsen foregår på engelsk og er for dig, der ønsker at kombinere din bacheloruddannelse inden for et andet område med en it-uddannelse.

Sound and Music Computing

På den engelsksprogede kandidatuddannelse kommer du bl.a. til at beskæftige dig med lydbehandling samt musikopfattelse og kognition.

Spil

Uddannelsen i spil foregår på engelsk og er både en kreativ og en teknologisk uddannelse.

Spiludvikling og læringsteknologi

På kandidatuddannelsen lærer du at designe og udvikle computerspil, robotter, hjemmesider og apps med fokus på leg, læring, oplevelse og interaktion.

Structural and Civil Engineering

På den engelsksprogede kandidatuddannelse i bygge- og anlægskonstruktion lærer du at designe større bygninger og anlægskonstruktioner.

Sundheds- og velfærdsteknologi

Kandidatuddannelsen har fokus på teknologier, der skaber sammenhæng og mening mellem mennesker og teknologi inden for sundheds- og genoptræningsområdet.

Sundhedsteknologi

Kandidatuddannelse i sundhedsteknologi handler om at designe hjælpemidler og udvikle avanceret teknik til brug på sygehusene og i resten af sundhedssektoren.

Sustainable Biotechnology

På den engelsksprogede kandidatuddannelse beskæftiger du dig med de nyeste grønne teknologier til udvikling af fremtidens energiforsyning.

Sustainable Cities

Kandidatuddannelsen foregår på engelsk og handler om de voksende urbane områders miljømæssige udfordringer, herunder ressourceforbrug og klimaforandringer.

Sustainable Design

Kandidatuddannelsen i bæredygtig design, der foregår på engelsk, indeholder emner inden for teknologi, bæredygtighed, innovation og design.

Sustainable Energy Engineering

Kandidatuddannelsen, der er engelsksproget, handler om produktion og distribution af elektrisk, termisk og mekanisk energi i relation til bæredygtighed.

Techno-Anthropology

Den engelsksprogede uddannelse fokuserer på teknologi ud fra antropologiske og socio-tekniske synsvinkler, dvs. ud fra menneskets sociale og kulturelle behov.

Teknologisk entreprenørskab

På den engelsksprogede kandidatuddannelse lærer du at skabe teknologibaserede løsninger på samfundsmæssige udfordringer i samarbejde med dit team.

Teknologibaseret forretningsudvikling

Kandidatuddannelsen foregår på engelsk og retter sig mod ingeniørfaglige ledelsesprocesser inden for produkt- og produktionsudvikling.

Transport og logistik

Uddannelsen, der foregår på engelsk, handler om, hvordan dagligdagens transport og virksomheders logistik kan gøres mere effektiv, bæredygtig og sikker.

Urban, Energy and Environmental Planning

På den engelsksprogede kandidatuddannelse arbejder du med at designe fremtidens byer, skabe klimavenlige energisystemer og mindske samfundets miljøbelastning.

Veje og trafik

Kandidatuddannelsen handler om planlægning og projektering af veje og trafiksystemer.

Vindenergi

Den engelsksprogede kandidatuddannelse handler om at udnytte vindens energi som kilde til produktion af elektricitet, så fx CO2-udledningen kan reduceres.

Vision, Graphics and Interactive Systems

På kandidatuddannelsen, der foregår på engelsk, lærer du fx om automatisering af overvågningsopgaver med ansigtsgenkendelse.

Webkommunikation

Uddannelsen giver en teoretisk og praktisk viden om webbaseret kommunikation, formidling og interaktion i forskellige kontekster og på forskellige platforme.

Water and Environment Engineering

Kandidatuddannelsen, der udbydes på engelsk, har fokus på ressource- og miljømæssige forhold i forbindelse med samfundets udnyttelse af vand og miljø.

Kilde: UddannelsesGuiden

Andre videregående uddannelser inden for it og teknologi

3D Digital Artist

Uddannelsen til 3D Digital Artist er en international uddannelse med fokus på software inden for 3D animation.

Computerspiluddannelser

På Det Danske Akademi for Digital Interaktiv Underholdning, DADIU, lærer du i praksis at samarbejde om spilproduktionen med andre specialister.

Kilde: UddannelsesGuiden

Se også: Nyheder inden for uddannelse og studieliv