Naturvidenskab, teknologi og matematik har brug for piger

Samfundet har brug for at få flere piger til at interessere sig for naturvidenskab, teknologi og matematik - det skal ny kampagne hjælpe til med.

Naturvidenskab, teknologi og matematik har brug for piger

Piger skal blive mere interesseret i teknologi og naturvidenskab og det forsøger den landsdækkende kampagne Girls Day In Science at gøre noget ved.

Tusindvis af piger inviteres indenfor hos over hundrede virksomheder, uddannelsesinstitutioner og organisationer for at inspirere dem til at se fremtidsmuligheder indenfor STEM- fagene (natur- og ingeniørvidenskab, teknologi og matematik).

Kampagne skal få flere piger til at interessere sig for naturvidenskab, teknologi og matematik

På de STEM-relaterede erhvervsuddannelser er der i dag kun ca. 10% piger. Der skal mere diversitet ind på uddannelser og arbejdspladser, så de produkter, der skabes, repræsenterer alle mennesker, lyder ønsket fra kampagnen.

Og kampagnen har en effekt, lyder det. I hvert fald er der rekordhøj opbakning i år fra arrangørerne, hvor ikke mindre end 116 virksomheder, organisationer og uddannelsesinstitutioner deltager.

Hos Herningsholm Erhvervsskoler & Gymnasier havde de oprindeligt åbnet op for, at 100 piger kunne deltage i deres workshops. Da næsten dobbelt så mange ønskede at være med, har de nu sørget for, at 186 piger fra 4-9. klasse får mulighed for at komme på besøg.

Se også: Uddannelser inden for teknologi i Danmark

Samfundet har behov for piger på STEM-uddannelser

“Nationalt er der et særdeles stort behov for, at flere børn, unge og deres forældre får øjnene op for de mange muligheder, der er inden for STEM-uddannelserne og ikke mindst erhvervsuddannelserne. Samfundet har brug for flere kvindelige ledere og forskere, som kan være med til at træffe de vigtige beslutninger omkring forskning og teknologisk udvikling. Desuden har vi brug for at flere piger får øjnene op for de mange muligheder, der er inden for erhvervsuddannelserne”, forklarer Anna Maria Elisabeth Jakobsen, der er leder af grundskoleenheden og afdelingsleder for 10. klasse.

I forbindelse med Girls Day In Science skal pigerne arbejde med robotter in action, 3D print, teknologiske vidundere, bæredygtighed og teknologi, kreativitet og WOW-effekter, design og innovation.

Vigtigt med rollemodeller – og virksomheder har stort ansvar

De kan også komme til at møde rollemodeller, de kan spejle sig i. En af dem er Ingrid Stühr Riis, der er projektudvikler og underviser på Herningsholm Erhvervsskole:

“Jeg håber, at pigerne får indsigt i, at kvinder har lige så mange håndværksmæssige skills som mænd, og at de håndværksmæssige fag indeholder mange forskellige facetter. For eksempel rummer mange håndværksmæssige fag store design-elementer. Derudover vil vi også gerne fokusere på at klæde lærerne i grundskolen bedre på til at oplyse bredere om uddannelser samt at sætte spot på forskellige evner”.

Palle Damborg, der er formand for Fremstillingsindustrien og direktør hos Jysk Display A/S, forklarer, at virksomhederne har et kæmpe ansvar for netop at fastholde interessen og nysgerrigheden hos pigerne.

“Vi skal være med dem hele vejen til de skal vælge en uddannelse. Det kan være svært at træffe et uddannelsesvalg som ung, men vi kan minde dem om, at de færrestes karriereveje er retlinede, og så kan vi inspirere dem til at se i nye baner og træffe et valg på et oplyst grundlag”.

Mange store danske virksomheder med i projektet

I år inviteres der i forbindelse med Girls Day In Science indenfor hos bl.a. Danfoss, Grundfos, Microsoft, Netcompany, Haldor Topsøe, Flyvestation Karup, IT- Universitetet, Alfa Laval, Ørsted, DTU, Danish Crown, Tradium, DI, Søværnet, Palsgaard, Vitrolife, Terma, LMWindpower, Solar, Orbicon, Next-gymnasierne og mange flere.

Se også: Nyheder om uddannelse, virksomheder og teknologi