DTU åbner for brug af AI i undervisning og til eksamener

DTU tager kunstig intelligens til sig - både i undervisning, til eksamener og i forskningen. Det kræver, at både undervisere og studerende omstiller sig til den nye virkelighed.

DTU åbner for brug af AI i undervisning og til eksamener

Kunstig intelligens er her, der og alle vegne – også i undervisningen. I det forgangne år har mange sager været i medierne om, hvordan undervisningsinstitutioner skal håndtere eventuel snyd fra elever, som anvender AI-chatbots som ChatGPT.

Og spørgsmålet er også, om brug af AI i undervisning overhovedet er snyd – og hvad nu, hvis teknologien også kan bruges som et brugbart værktøj?

Sidstnævnte vej er i hvert fald den, man tager hos Danmarks Tekniske Universitet (DTU). Her vil man i løbet af 2024 begynde at bruge AI i undervisningen mere systematisk i kurser og forskning.

Det sker ifølge DTU for at udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og teknisk videnskab til gavn for samfundet og at levere de bedste ingeniøruddannelser i Europa.

Læs også: Her er alle danske it-uddannelser og uddannelser inden for teknologi

AI udfordrer både undervisere og studerende

Ifølge DTU udfordrer brugen af AI ikke kun underviserne, men også de studerende. Underviserne skal omlægge spørgsmål i opgaver og til eksamener. Samtidig skal de studerende vurdere, om AI er et relevant værktøj, og de skal samtidig oplyse om citater og anvendelse af AI-teknologien ved eksamener.

”DTU’s opgave er at forberede de studerende og os selv på at gøre brug af ny teknologi. Vi lever i en digitaliseret verden, hvor AI bliver stadig mere udbredt og tilgængelig. Kunstig intelligens gør på mange områder det umulige muligt, så selvfølgelig skal det være en del af de kommende ingeniørers værktøjskasse. Det er også den holdning, jeg møder hos underviserne på DTU. De finder løsninger og udnytter teknologien alle steder, hvor den kan være med til at styrke de studerendes læring og kompetencer,” siger Lars D. Christoffersen, der er dekan på DTU.

Læs også: Hver tredje universitetsstuderende bruger ChatGPT hver uge

DTU indfører regler for AI

DTU har udarbejdet en vejledning til underviserne og retningslinjer til de studerende om brugen af AI. Reglerne tager udgangspunkt i en grundlæggende tillid til de studerende, og at de tager fuldt ansvar for det arbejde, de afleverer eller indsender ved en eksamen.

Her skriver de studerende under på, at de kan stå inde for deres arbejde, og at de ikke har kopieret andres arbejde uden kildeangivelse.

DTU’s retningslinjer for anvendelse af AI

Det skal tydeligt oplyses, hvis noget i en aflevering ikke er dit eget produkt. Gør du ikke det, betragtes det som eksamenssnyd, jf. DTU’s æreskodeks, regler for god akademisk praksis og eksamenssnyd.

  • AI kan generere output, som er unøjagtigt eller forkert. AI er kun et hjælpemiddel. Du er selv garant for kvaliteten i dit arbejde og for, at det, du afleverer, er korrekt
  • AI-genereret output kan indeholde materiale med copyright, uden at det fremgår. Det er dit ansvar at sikre, at du ikke overtræder ophavsrettigheder.
  • AI kan være biased og trænet ud fra særlige holdninger. Du skal derfor altid forholde dig kritisk til dens output.
  • AI genbruger den information, som du føder ind. Derfor skal du undgå at give følsomme oplysninger.
  • Eksamen med ’Alle hjælpemidler, dog ikke internetadgang’ betyder, at du ikke må anvende AI.

Kilde: DTU

De studerendes opgaver kan sagtens indeholde arbejde udført af andre eller være produceret med hjælp af AI, men det skal tydeligt være markeret, og de anvendte citater skal være korrekte.

DTU forventer, at der vil være en omstillingsperiode på et halvt til helt år. Her vil man omformulere eksamensspørgsmål, så de stilles på en måde, så de tager højde for, at AI kan løse de faktuelle oplysninger og udnytte al tilgængelig viden på chatbots og søgemaskiner på internettet.

Spørgsmålene skal dermed være stillet på en måde, så de ikke alene kan besvares ved at bruge AI-løsninger som ChatGPT.

Læs også: Nyheder om uddannelse og studieliv