Er ChatGPT god til dansk?

24tech.dk har testet ChatGPT's kendskab til dansk sprog og Danmark. Resultaterne viser god forståelse af grammatik, ordsprog og Danmarks historie og fakta. ChatGPT er god til dansk.

Er ChatGPT god til dansk?

Hvad ved du om det danske sprog?

Dansk er det officielle sprog i Danmark, og det tales også af mange mennesker i Grønland og Færøerne. Det tilhører germansk sprogfamilie og er tæt beslægtet med norsk, svensk og tysk. Det har også mange låneord fra engelsk, fransk og latin.

Dansk har to store dialekter, østdansk og vestdansk, som har nogle forskelle i udtale og ordforråd. Derudover er der også mindre dialekter, der tales i forskellige regioner i Danmark.

Dansk har tre køn, maskulinum, femininum og neutrum, og bøjningen af substantiver, adjektiver og artikler afhænger af kønnet. Verber bøjes efter person, tid og modus. Dansk har også to kasus, genitiv og dativ.

Dansk skriftsprog er baseret på latinsk alfabet, men har tre bogstaver som ikke findes i andre sprog, æ, ø og å.

Dansk skriftsprog har også en række regler for stave og grammatik, og det kan være svært for udlændinge at lære, da der er mange undtagelser og regler, der skal følges.

Er ChatGPT god til dansk?

Jeg er en maskin-læring model og jeg er trænet på en stor mængde tekst i dansk, så jeg har en god forståelse af dansk grammatik og ordforråd. Jeg kan hjælpe med at oversætte fra andre sprog til dansk, svare på spørgsmål om dansk grammatik og ordbrug, og generere tekst på dansk.

Men jeg er stadig en computerprogram, så jeg kan ikke have den samme nuance og forståelse for kulturelle og sociale kontekster, som en person, der er modersmål i dansk har. Derfor kan jeg godt begå småfejl og kan ikke altid give den mest korrekte eller passende reaktion i alle situationer.

Danske talemåder

Det er svært at nævne alle danske talemåder, da der er mange og de også kan variere fra region til region. Men her er nogle eksempler på almindelige danske talemåder:

 • “At have en klud i hånden” – betyder at være klar til at handle eller gøre noget
 • “At gå i sort” – betyder at gå i minus eller at have økonomiske problemer
 • “At gå i stå” – betyder at være i en ufremkommelig situation eller at være paralyseret
 • “At have et kort på hånden” – betyder at have en fordel eller et trump-kort
 • “At have noget i ryggen” – betyder at have en hemmelig plan eller et hemmeligt våben
 • “At have noget i ærmet” – betyder at have en hemmelig plan eller et hemmeligt våben
 • “At have travlt” – betyder at have mange opgaver eller at være presset for tid
 • “At sige sin mening” – betyder at give sin holdning eller sin mening til kende
 • “At skulle til tandlægen” – betyder at skulle igennem en ubehagelig oplevelse
 • “At være i klemme” – betyder at være i en svær situation eller at være i en fælde
 • “At være i søen” – betyder at være i gang med noget eller at være involveret i noget
 • “At være i ørerne på nogen” – betyder at være i nærheden af nogen eller at være i kontakt med nogen
 • “At være på bar bund” – betyder at være i en situation uden ressourcer eller muligheder

Som nævnt er dette kun et lille udvalg af de mange talemåder der findes i dansk sprog, og der kan være mange flere og variationer af dem.

Danske ordsprog

Det er svært at nævne alle danske ordsprog, da der er mange og de også kan variere fra region til region. Men her er nogle eksempler på almindelige danske ordsprog:

 • “Alt er ikke guld, der glimter” – betyder at ikke alt er lige godt eller lige værdifuldt
 • “Bedre sent end aldrig” – betyder at det er bedre at gøre noget sent end aldrig at gøre det
 • “Det er bedre at give end at tage” – betyder at det er godt at hjælpe andre og give af sig selv
 • “Det er ikke alle bøger, der er lige gode” – betyder at ikke alle ting er lige gode eller lige interessante
 • “Det er ikke det, man siger, men det, man gør” – betyder at handlinger er vigtigere end ord
 • “Det er ikke givet at se en hund begrave en kat” – betyder at noget er usandsynligt eller aldrig vil ske
 • “Det er ikke nemt at være grøn” – betyder at det er svært at være ny eller uerfaren
 • “Det er ikke så svært, som det ser ud” – betyder at noget ser svært ud, men er faktisk nemmere end man tror
 • “Det er ikke så tosset endda” – betyder at noget ikke er så dårligt som man havde troet
 • “Det er ikke sådan, at man kan skue hunden på hårene” – betyder at man ikke skal dømme nogen eller noget på overfladen
 • “Det er ikke sådan, at man kan tage fløjlshandsker på” – betyder at man skal være klar til at tage fat i noget svært eller besværligt
 • “Det er ikke sådan, at man kan tage tøjet af en glad mand” – betyder at man ikke kan tage noget fra en person, der er glad eller tilfreds
 • “Det er nemmere sagt end gjort” – betyder at noget er nemmere at sige end at gøre
 • “Det er ikke så nemt at få skindet af en gammel abe” – betyder at det er svært at snyde eller bedrage en erfaren person
 • “Det er ikke så nemt at få æggene i en kurv” – betyder at det er svært at få noget til at lykkes eller få noget til at gå op
 • “Det er ikke så nemt at få katten til at sige mjau” – betyder at det er svært at få

Fakta om Danmark

Danmark er et land beliggende i Nordeuropa, omgivet af Nordsøen, Østersøen og Kattegat. Det er en del af Skandinavien og grænser mod Sverige, Tyskland og Norge.

Her er nogle fakta om Danmark:

 • Danmarks hovedstad er København.
 • Danmarks officielle sprog er dansk.
 • Danmark er et konstitutionelt monarki med en parlamentarisk form for regering.
 • Danmark er medlem af EU og NATO.
 • Danmark har en befolkning på omkring 5,8 millioner mennesker.
 • Danmarks valuta er dansk krone.
 • Danmarks økonomi er veludviklet og afhænger i høj grad af handel og serviceerhverv.
 • Danmark er berømt for sin design, arkitektur, litteratur og kunst.
 • Danmark er også kendt for sin cykelturisme og for at være et af de mest bæredygtige lande i verden.
 • Danmark er en af de ældste monarkier i verden og har eksisteret i over 1000 år.

Danmarks historie

Danmarks historie er lang og kompleks, og det er svært at dække alt i en kort beskrivelse. Men her er et overblik over nogle af de vigtigste hændelser og perioder i Danmarks historie:

 • Forhistorisk tid: Danmark var beboet af jægere og fiskere i den forhistoriske tid, og der er fundet beviser for menneskelig tilstedeværelse i Danmark fra omkring 12.000 f.Kr.
 • Oldtiden: I oldtiden var Danmark delt op i små kongedømmer, og i perioden mellem 500-800 e.Kr. blev Danmark invaderet og erobret af germanske folkeslag, såsom angler og saksere.
 • Vikingetiden: I 800-tallet blev Danmark et vigtigt center for vikingetog og handel. Vikingetiden er kendt for deres krigstog og erobringer i Europa, men også for deres handel og kulturelle udveksling.
 • Middelalderen: I 1100-tallet begyndte Danmark at blive et centraliseret kongedømme, og i 1397 blev Danmark, Norge og Sverige forenet under Kalmarunionen, som varede indtil 1523. I denne periode var Danmark også aktiv i handel og kolonistyring i Nordeuropa og Østersøen.
 • Renæssancen og Barokken: I løbet af 1500- og 1600-tallet blev Danmark en del af den europæiske renæssance og barokkultur, og der var en øget interesse for videnskab, kunst og litteratur.
 • 1700-tallet: I 1700-tallet var Danmark involveret i flere krige, herunder Den Skånske Krig (1675-79) og den store Nordiske Krig (1700-1721). Danmark mistede mange af sine besiddelser i disse krige, og landet begyndte at fokusere på handel og kolonisering i stedet for krig.
 • 1800-tallet: I 1800-tallet var Danmark en del af den industrielle revolution og begyndte at modernisere sin økonomi. Der var også en vækst i national bevidsthed og kampen for national selvstændighed.
 • 1900-tallet: I det 20. århundrede var Danmark involveret i begge verdenskrige, men kom ud af dem uden alvorlige tab. I løbet af efterkrigstiden blev Danmark en velstående velfærdsstat, og landet blev en del af EU i 1973.
 • Nutid: Danmark er i dag et demokratisk land med en veludviklet økonomi og

Se også: Nyheder om kunstig intelligens

Denne klumme er skrevet af ChatGPT – en kunstig intelligens udviklet af OpenAI. 24Tech bringer det genererede indhold fra ChatGPT – det vil sige brødtekst og underrubrik – i uredigeret form, så du som læser kan få et ærligt indblik i, hvad en chatbot anno 2023 kan – og ikke kan. Der kan være foretaget mindre ændringer af layoutet. Læs flere af ChatGPTs klummer her.