Dansk nøglerolle inden for CO₂-lagring skaber tusindvis af jobs

Danmark indleder i dag verdens første offshore-projekt til CO₂-fangst og lagring (CCS). Det er startskuddet på skabelsen af flere tusinde nye job.

Dansk nøglerolle inden for CO₂-lagring skaber tusindvis af jobs

I dag går det storstilede Projekt Greensand for alvor i gang. Nordsøeventyret, som det også kaldes, lanceres i dag i Esbjerg med deltagelse af EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, H.K.H. Kronprins Frederik og klima-, energi- og forsyningsministeren.

Læs også: Dansk teknologi: Her er de største danske techvirksomheder

Danmark kan få europæiske nøglerolle inden for CCS

Ifølge Energistyrelsen har tidligere olie- og gasfelter i den danske undergrund potentiale til at lagre hele 22 millioner ton CO₂, hvilket er mellem 400-700 gange mere end Danmarks samlede CO₂-udledninger på det nuværende niveau.

Danmarks enorme potentiale, og Wintershall Dea og INEOS nu lancerer verdens første offshore-projekt til CO₂-fangst og -lagring henover landegrænser, giver Danmark en unik position i europæisk sammenhæng.

Hvad er CO₂-fangst og -lagring?

Som navnet indikerer, er fangst, lagring og anvendelse af CO₂ (forkortet CCU eller CCUS) en proces, hvor man opsamler kuldioxid (CO₂), for eksempel fra røgen fra kraftvarmeværker. Det er dermed en måde, hvorpå man kan reducere drivhusgasudledningerne.

En form for lagring er geologisk CO₂-lagring (CCS), hvor CO₂ lagres fysisk i underjordiske hulrum eller som kemiske forbindelser. CCUS gør det også muligt at konvertere den indfangede CO₂ til kemikalier eller grønne brændstoffer. Denne proces kaldes Power-to-X (PtX).

Det er ikke kun danske virksomheder, der udleder CO₂, som kan lagre selvsamme CO₂ i den danske undergrund. Der er også potentiale til, at Danmark kan hjælpe nabolande som Polen og Tyskland med at lagre CO₂ sikkert. Disse lande udleder store mængder CO₂ og har et stort lagringsbehov, men ikke samme muligheder for at lagre CO₂ som Danmark. Der er derfor udsigt til, at Danmark får en nøglerolle, hvilket betyder masser af nye arbejdspladser.

“Vores analyse viser ganske interessant, at CCS rummer et enormt potentiale for dansk økonomi. Danmark kan blive en central aktør i Europa, men det kræver, at der udvikles et europæisk marked for handel og lagring af CO₂ på tværs af landene. Vi vurderer, at der frem mod 2030 samlet set kan lagres mellem 360 og 790 millioner tons CO₂ i Europas undergrund, og det er sandsynligt, at Danmark kan få en stor del af markedet”, siger ledende økonom, Kristian Stamp Hedeager, Kraka Advisory.

Læs også: Første tilladelser til fuldskala CO2-lagring i Nordsøen er givet

9.000 danske arbejdspladser

Ifølge en analyse foretaget af Kraka Advisory kan det europæiske marked for handel og lagring af CO2 nå en samlet økonomisk værdi på mellem 450 og 1.000 milliarder kroner.

Danmarks store geografiske og teknologiske fordel gør, at det er realistisk – allerede med de nuværende projekter som Project Greensand – at opnå 5 procent af markedsandelen for CCS-markedet i Europa.

Bliver det en realitet, giver det en økonomisk værdi på op til 50 milliarder kroner og resultere i 9.000 arbejdspladser i CCS-branchen.

I INEOS Danmark, som er et af de store selskaber, der arbejder inden for CCS-branchen i Danmark, er der stor optimisme for fremtiden:

“Kraka vurderer, at det er realistisk, at Danmark får en markedsandel på 5 procent. Det kan skabe 9.000 arbejdspladser og udgøre et økonomisk bidrag på op til 50 milliarder kroner til dansk økonomi. Jeg mener dog, at vi har alle forudsætninger for at gøre vores markedsandel endnu større og øge værdiskabelsen af CCS. Det skal vi gå efter – til gavn for klimaet, danske arbejdspladser og dansk økonomi,” siger Mads Gade, administrerende direktør i INEOS Danmark.

Hvis Danmark formår at få en markedsandel på 10 procent, kan den økonomiske værdi af CCS-branchen i Danmark udgøre op mod 100 milliarder kroner og give 17.000 arbejdspladser.

Læs også: Nyheder om dansk teknologi