Den globale CO₂-udledning når rekordhøjt niveau i 2022

Organisationen Global Carbon Project (GCP) har udregnet det globale CO₂-budget for 2022. Menneskeheden har en enorm opgave foran sig med at begrænse udledningen, viser tallene.

Den globale CO₂-udledning når rekordhøjt niveau i 2022

Den globale udledning af CO₂ er rekordhøj i 2022. Samtidig er afbrændingen af fossile brændsler steget til højere niveauer end før coronapandemien. Sådan lyder nogle af konklusionerne i en ny analyse udgivet af organisationen Global Carbon Project, som et internationalt hold af forskere står bag.

Hvert år udregner Global Carbon Project det globale CO₂-budget, som dækker over den globale udledning af CO₂, samt hvor meget der er blevet absorberet af atmosfæren, i havene og på landjorden.

Dette års beregninger, som inkluderer fremskrivninger for årets sidste måneder, viser, at der bliver udledt 40,6 milliarder ton CO₂ fra menneskelig aktivitet. Det efterlader 380 milliarder ton CO₂ i budgettet, hvis klimamålene skal nås. Med andre ord er der 50 procent chance for, at jordkloden vil nå en temperaturstigning på 1,5 grader allerede om ni år.

Kulstofbudgetter for en global gennemsnitlig temperaturstigning på 1,5° C, 1,7° C og 2° grader med resterende emissioner på henholdsvis 380 mia. tons CO₂, 730 mia. tons CO₂ og 1.230 mia. tons CO₂. Disse vil blive opbrugt om 9, 18 og 30 år, hvis de nuværende emissioner fortsætter fra og med 2023. Foto: Global Carbon Project 2022

Læs også: Hvad er klima og klimaforandringer? Her er alt du bør vide

CO₂-udledning fra fossile brændsler er rekordhøj

De foreløbige data viser, at CO₂-udledningerne fra kul, naturgas, olie og cement er steget med 1 procent i 2022 sammenlignet med niveauet i 2021. Dermed er tallet steget til 36,6 milliarder ton CO₂. Det vil med andre ord være det højeste tal nogensinde og lidt højere end udledningen fra før coronapandemien i 2019. Da lå tallet på 36,3 milliarder ton CO₂.

Alene stigningen, der er sket i 2022, svarer til eksempelvis at tilføje 70 millioner ekstra køretøjer på de amerikanske veje i et år. Det er en højere stigning end den årlige stigning i perioden 2012 til 2021, men en mindre stigning end i 2000’erne, hvor der skete en årlig stigning på 2,9 procent på grund af Kinas økonomiske vækst.

Stigningen er også lavere end sidst i 60’erne, hvor der skete en årlig stigning på 2,1 procent. Med andre ord aftager den vækst i CO₂-udledningerne langsomt.

Globale CO₂-udledninger fra fossile brændstoffer og ændringer i arealanvendelsen (gigaton CO₂ = milliarder tons CO₂). Foto: Global Carbon Project 2022

Hvad er årsag til den øgede CO2-udledning i 2022?

De primære årsager til de stigende CO₂-udledninger i 2022 skal findes flere steder. Først og fremmest er brugen af olie og kul steget, særligt på grund af øget flytrafik på bagkant af coronapandemien.

Dernæst er brugen af kul også steget som konsekvens af stigende priser og mangel på naturgas. Derfor er det muligt, at udledningen fra afbrænding af kul i 2022 kommer til at overgå det rekordhøje niveau tilbage i 2014.

Udledningerne kommer også fra ændringer i den globale arealanvendelse – det vil sige nettobalancen mellem skovrydning og genskovning. I 2022 blev der således udledt 3,9 milliarder ton CO₂ på grund af ændringer i arealanvendelsen, viser tal fra Global Carbon Project. Samlet set hedder udledningen fra fossile brændsler og ændringer i arealanvendelsen dermed 40,6 milliarder ton CO₂.

Læs også: Hvilke lande udleder mest CO2 – samlet set og per indbygger?

Hvilke lande udleder mest CO₂ i 2022?

Global Carbon Project 2022 har også opgjort udledningen efter land/område. Her ses det, at Kina er den klart største udleder med en udledning på 11,4 gigaton CO₂. Dernæst kommer USA med 5,1 gigaton CO₂, Indien med 2,9 gigaton CO₂ og EU-landene med 2,8 gigaton CO₂.

Globale fossile CO₂-udledninger fra de største udledere og resten af verden med foreløbige skøn for 2022 (GtCO₂ = milliarder tons CO₂). Kilde: Friedlinsgtein et al. 2022; foto: Friedlinsgtein et al. 2022; foto: Global Carbon Project 2022; foto: Global Carbon Project 2022

Kigger man på udviklingen i 2022, er det dog udledningen fra USA og Indien, der er steget mest. Indiens CO₂-udledning er steget med 6 procent på grund af øget brug af kul. USA’s CO₂-udledning er steget med 1,5 procent. Til sammenligning er Kina og EU’s CO₂-udledning faldet med henholdsvis 0,9 og 0,8 procent, viser tallene.

Resten af verden står for 42 procent af den globale CO₂-udledning fra fossile brændsler. Disse landes udledning er steget med 1,7 procent i 2022.

Læs også: Greentech: Disse grønne teknologier skal løse klimaproblemerne

Kræver handling nu

Ifølge Global Carbon Project er der i løbet af 2022 sket store fremskridt, når det kommer til øget anvendelse af vedvarende energi og implementering af ambitiøs miljøpolitik i alt fra virksomheder til regeringer. Særligt inden for generering af vedvarende elektricitet sker der store fremskridt.

Men forskerne fra Global Carbon Project konstaterer også forud for FN’s klimakonference (COP27) i Egypten, at den globale indsats mod klimaforandringer fortsat er mangelfuld.

Forskernes klare budskab er, at vi hurtigt muligt skal nå målet om netto-nul-udledning af CO₂ for at holde den globale opvarmning langt under 2 grader i dette århundrede.

Læs også: Nyheder om klima og grøn teknologi