Sådan påvirker teknologi medarbejdere på arbejdspladser

Teknologi har forandret mange arbejdspladser og arbejdsopgaver – både på godt og ondt. Teknologi påvirker også medarbejdernes relationer og introducerer helt nye arbejdsformer.

Sådan påvirker teknologi medarbejdere på arbejdspladser
  • Teknologi har enorm betydning for vores arbejde og arbejdspladser. Computere, telefoner og internet har effektiviseret mange arbejdsopgaver.
  • Teknologi påvirker sociale relationer mellem medarbejdere på både godt og ondt – blandt andet fører det til en mindre tæt forbindelse mellem medarbejdere.
  • Nye arbejdsformer er kommet til på grund af teknologi, blandt andet hjemmearbejde og såkaldt gig-økonomi.

Teknologi har enorm betydning for, hvordan vi mennesker i dag agerer i nærmest alle situationer i dag – ikke kun i fritiden, men særdeles også på arbejdspladsen, eller når vi arbejder hjemmefra.

En undersøgelse fra det hollandske rekrutteringsbureau Randstad NV fra 2016 viser, at 81 procent af medarbejdere mellem 18 og 65 år i 34 forskellige lande angiver, at teknologi og digitalisering har stor betydning for deres arbejde. I Danmark ligger dette tal på 83 procent.

Men hvordan påvirker teknologi den måde, vi i dag arbejder på – både sammen med andre mennesker på arbejdspladsen og fra hjemmekontoret? Det dykker vi ned i i denne artikel.

Computere har effektiviseret vores arbejde

40 procent af danskerne har ifølge Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) et stillesiddende arbejde, og det vil som regel være kontorarbejde. Og de fleste kan nok godt skrive under på, at deres arbejdsdag havde set temmelig meget anderledes ud, hvis det ikke var for den teknologiske udvikling, der er sket hen over de seneste årtier.

Væk er skrivemaskiner og faxmaskiner. I stedet er tre af de nogle af de største nyere teknologiske opfindelser at finde på stort set alle kontorer i dag: internet, computere og telefoner. Digital teknologi har fuldstændig ændret måden, som mange arbejdsopgaver udføres. Dokumenter bliver i dag primært håndteret fra en computer – ofte også i skyen – frem for i udprintede udgaver.

Software har samtidig åbnet dørene for en lang række nye avancerede funktioner, som kan betjenes fra en bærbar computer og i nogle tilfælde også fra smartphonen. Og næste skridt er kunstig intelligens, som automatiserer og effektiviserer mange af vores ensformige arbejdsopgaver.

Teknologi har kort fortalt øget mange medarbejders effektivitet. Teknologi har givet nye og meget hurtigere måder at udveksle informationer på tværs af kollegaer, afdelinger og samarbejdspartnere rundt om i hele verden.

Læs også: Hvilken betydning har hardware for samfundet?

Teknologi påvirker de sociale relationer på arbejdspladser

Gode relationer medarbejdere imellem og et kollegialt fællesskab er vigtigt for den enkelte medarbejders trivsel. Spørger man medarbejderne selv, har teknologi haft en indflydelse på de sociale relationer på arbejdspladsen.

Randstads undersøgelse viser, at teknologi beriger medarbejdere med en lang række positive effekter, men på én og samme tid mærker medarbejdere også til nogle væsentlige ulemper.

Teknologi på arbejdspladsen fører til færre personlige relationer

47 procent af de adspurgte medarbejdere rundt om i verden, herunder i Danmark, mener, at teknologi på arbejdspladsen går ud over de sociale relationer, så medarbejderne har en mindre tæt forbindelse til hinanden. Det har resulteret i færre personlige interaktioner blandt 46 procent af de adspurgte. Og blandt 60 procent af medarbejderne opleves der færre ansigt til ansigt-interaktioner på grund af teknologi.

Teknologi gør samtidig samfundet mindre humant, mener 59 procent af medarbejderne. Alligevel er det også 59 procent, som tror, at teknologiens globale rækkevidde gør den i stand til at skabe et mere humant samfund.

79 % af de adspurgte medarbejdere ser også den stigende indflydelse, som teknologi har på deres arbejde, som en mulighed. Omvendt føler 69 procent samtidig, at de har behov for mere træning og oplæring i teknologierne for at kunne følge med den teknologiske udvikling. Det er derfor vigtigt, at arbejdsgivere prioriterer oplæring af nye teknologiske redskaber højt, for at medarbejderne får et højt udbytte af dem.

Teknologi kan altså have nogle uønskede påvirkninger af medarbejdernes relationer. Omvendt omvendt muliggør teknologi også helt nye måder at arbejde på, som kan have flere fordele.

Teknologi har muliggjort hjemmearbejde

Takket være teknologi kan mange i dag arbejde uafhængigt af tid og sted. Det er ganske enkelt ikke længere nødvendigt at møde ind på virksomhedens matrikel fra klokken 8 til 16 for at kunne udføre sit arbejde.

Udbredelsen af hurtigt og stabilt internet i de fleste danskernes hjem har resulteret i, at mange arbejdsopgaver kan udføres lige så effektivt hjemmefra som på kontoret. For nogle har hjemmekontoret den fordel, at man slipper for støj fra storkontoret og mange daglige afbrydelser fra kollegaer.

De fleste trives med en daglig kontakt med deres kollegaer. Men det er langt hen ad vejen heller ikke noget problem i dag takket være udviklingen af tjenester som Microsoft Teams, Zoom, Google Meet og Cisco Webex. Mange af programmerne til afvikling af online videomøder har i dag også smarte funktioner, så møder effektivt kan afholdes fra folks private hjem.

Hjemmearbejde fungerer ikke for alle

For nogle er hjemmearbejde problematisk, fordi der går menneskelig kontakt mellem kollegaer tabt. Det er ikke lige så nemt stille kollegaen ved siden af et hurtigt spørgsmål eller få en sludder over frokostbordet. For dem, der ikke aktivt vælger hjemmearbejde til, kan det derfor føre til mistrivsel.

Sikkerhed er også et område, der ofte halter på hjemmekontorer. Der er dårligere sikring mod indbrud, hvor computerudstyr med vigtige virksomhedsdata kan komme i kriminelles hænder. Også hjemmenetværkets firewall er langt svagere end det professionelle it-udstyr, der typisk anvendes i virksomheder.

Medarbejdere er også tilbøjelige til at lade det private og arbejdsmæssige flyde sammen på hjemmekontorer.

Læs også: Alle fordele og ulemper ved hjemmearbejde

Teknologi har introduceret helt nye arbejdsformer

Det er ikke kun hjemmearbejde, der er blevet populært på grund af teknologi. Også såkaldt gig-økonomi er opblomstret takket være teknologi. Begrebet dækker over en arbejdsform bestående af dag-til-dag/freelance-jobs, hvor man ikke har en arbejdsgiver.

Eksempler på sådanne arbejdsformer er blevet udbredt gennem apps som Uber, Lyft, DoorDash og Wolt. Denne arbejdsformen er i mange lande til stor debat, da nogle mener, at de såkaldte platformsansatte bør have ordentlige vilkår.

Forkert anvendelse af teknologi kan koste arbejdspladser dyrt

Der er utvivlsomt mange fordele ved at anvende teknologi på arbejdspladsen. Men det er også væsentligt at tænke ind, hvilken rolle teknologien har, og hvordan det påvirker medarbejdernes arbejdsgange.

Forkert eller utilstrækkelig anvendelse af teknologi i organisationen kan have utilsigtede konsekvenser. Det kan være den enkelte medarbejder, som ikke trives med anvendelsen af specifikke it-løsninger. Det kan også være hele en mangelfuld implementering af it, der hæmmer hele organisationens effektivitet.

Hvis medarbejderne ikke får det bedste ud af de anvendte teknologier, kan det i sidste ende afspejle sig i virksomhedens regnskaber.

Hyppige nedbrud, langsomme it-løsninger eller dårlige systemer er ligeledes nogle udfordringer, som kan bidrage til stress og nedslidning blandt medarbejdere.

Arbejdspladser er blevet stærkt afhængige af it

Efterhånden som teknologi er blevet normen på stort set alle arbejdspladser i dag, er vi også blevet endnu mere afhængige af løsningerne. Vi er blevet vant til hele tiden at kunne sende e-mails, foretage et telefonopkald og arbejde hjemmefra via den bærbare computer – enten i perioder eller fast.

Det stiller store krav til driftssikkerheden af teknologierne. Som med så mange andre ting er teknologi ikke fejlfrit. Nedbrud sker før eller siden – og det kan skabe store forstyrrelser i virksomheder, som er afhængige af fungerende computersystemer og softwareløsninger. Procedurer for, hvordan arbejdsgangen skal være, når teknologierne svigter, er derfor vigtige at have.

It-sikkerhed er også blevet langt mere aktuelt i en tid, hvor enorme mængder af data og oplysninger om personer og virksomheder lagres i computersystemer. Prioriteres it-sikkerhedsløsninger ikke højt, kan det ligeledes koste virksomhederne dyrt, hvis vigtige data stjæles af it-kriminelle.

Se også: Nyheder om mennesket og teknologi