Overvågning af hjemmekontoret er et problem

Undersøgelse viser, at virksomhederne skal melde klart ud til deres ansatte, hvis de vil overvåge deres enheder på hjemmekontoret.

Overvågning af hjemmekontoret er et problem

Ny undersøgelse viser, at mange virksomheder har gennemført eller planlægger flere tiltag til overvågning af medarbejdere, der arbejder hjemmefra – det kan blive et problem, hvis det ikke håndteres rigtigt fra virksomhedens side.

Hjemmearbejde fik et kæmpe boost verden over, da COVID-19 satte en stopper for at møde ind på kontoret og virksomheden. Den nye måde at arbejde på har dog givet mange blod på tanden til at fortsætte med metoden.

Ansatte i mange virksomheder arbejder stadig hjemme

VMware Inc. har præsenteret resultaterne fra deres seneste globale undersøgelse “The Virtual Floorplan: New Rules for a New Era of Work“. Her deltager både beslutningstagere og medarbejdere inden for en lang række brancher. Undersøgelsen viser blandt andet, at 92 procent af respondenterne siger, at nogle medarbejdere nu arbejder hjemmefra, hvilket kun er to procent mindre end under COVID-19 pandemien. 74 procent forudser, at det fortsat vil være tilfældet 12 måneder fra nu af.

Undersøgelsen viser samtidig, at mange virksomheder har gennemført eller planlægger flere tiltag til overvågning af medarbejdere, der arbejder hjemmefra. 70 procent af de adspurgte virksomheder har således gennemført eller planlægger at implementere tiltag, for at overvåge deres medarbejderes produktivitet efter overgangen til hybridarbejde.

Sådan overvåger virksomheder deres ansatte

Det kan dog vise sig at være en dårlig idé, hvis det ikke bliver gjort korrekt. Øget overvågning af medarbejdere kan nemlig true tilliden og produktiviteten hos medarbejderne, der ellers var steget under nedlukningen.

Nogle af de måder, som virksomhederne overvåger deres ansatte på, inkluderer:

  • Overvågning af e-mails (44 procent), browsere (41 procent) og samarbejdsprogrammer (43 procent)
  • Videoovervågning (29 procent)
  • “Attention-tracking” på videomøder, der registrerer, hvis man klikker væk fra et igangværende videomøde og derved ikke følger med (28 procent)
  • Keylogger-software (26 procent), der registrerer alt input fra tastaturet

Halvdelen af de ansatte tror virksomheden overvåger dem

Det er kun samlet 54 procent af de ansatte, der tror, at deres virksomhed enten har installeret overvågningssystemer på enheder, der bruges på hjemmekontoret eller har planer om at gøre det.

Blandt IT- og HR-beslutningstagere tror de fleste, at det er tilfældet (henholdsvis 63 og 69 procent), mens tallet kun er 36 procent blandt almindeligt ansatte. En fjerdedel (24 procent) af de adspurgte medarbejdere ved ikke, om deres arbejdsgiver har implementeret overvågningssystemer på enhederne for at overvåge produktiviteten. Det er den faldgrube, der advares mod i rapporten.

39 procent af de virksomheder, der allerede har implementeret overvågning af enheder, og 41 procent af de virksomheder, der planlægger at gøre det, angiver nemlig, at de har oplevet en “drastisk øget” eller “øget” personaleomsætning på grund af tiltagene.

Personaleomsætning dækker over, hvor mange medarbejdere der stopper og starter løbende over et år. Øges personaleomsætningen er der altså stigende udskiftning af medarbejdere.

Se også: Ansatte ønsker højere fleksibilitet frem for højere løn

Virksomheder skal være klare i mælet omkring overvågning

Rapporten konkluderer på den baggrund blandt andet, at det kan undergrave medarbejdernes tillid til organisationen, hvis de ikke ved, at de bliver overvåget og så opdager, at det bliver de. Det kan resultere i lavere produktivitet og højere omkostninger.

Dette understreger betydningen af gennemsigtighed og tillid til den virtuelle planlægning. Har en virksomhed planer om at installere software til overvågning af medarbejdernes produktivitet, så skal det meldes klart ud til alle, uanset hvilket niveau de ansatte arbejder på.

Se også: Er medarbejdere mere produktive når de arbejder hjemmefra?

Om undersøgelsen

VMware bestilte en undersøgelse foretaget af den uafhængige forskningsorganisation Vanson Bourne i juli og august 2021. 7 600 respondenter blev undersøgt globalt, bestående af beslutningstagere fra HR, IT og forretning samt medarbejdere inden for IT, produktion, teknik og produktion, finans, business og professionelle tjenester, detail og engroshandel, energi, olie/gas og offentlige forsyningsvirksomheder, distribution og transport, folkesundhed, byggeri og fast ejendom, offentlig uddannelse, forbrugerservice, lokale myndigheder, stat, medier og underholdning, privat uddannelse, privat sundhed, turisme og andet.

Alle undersøgte organisationer har 500 eller flere ansatte globalt. De undersøgte lande omfatter Storbritannien, Tyskland, Frankrig, Italien, Holland, Rusland, Polen, Norge, Sverige, Spanien, De Forenede Arabiske Emirater, Saudi-Arabien, USA, Canada, Japan, Australien, Indien, Kina, Singapore og Sydkorea.

Se også: Nyheder om arbejdsplads og hjemmekontor