Hospitalernes CO₂-udledning skal halveres inden 2035

De danske hospitaler står for omkring 6 procent af CO₂-udledningen i Danmark. Derfor vil regionerne halvere hospitalernes CO₂-udledning inden 2035.

Hospitalernes CO₂-udledning skal halveres inden 2035

Klimaforandringerne truer fortsat, og derfor skal der sættes ind overalt for at forsøge at holde den globale temperaturstigning under 1,5 grad i forhold til det førindustrielle niveau.

Læs også: Hvad er klima og klimaforandringer? Her er alt du bør vide

Hospitalerne står for seks procent af CO2-udledningen

Et sted, hvor der skal findes store reduktioner i CO₂-udledningen, er i de danske hospitaler.

De danske hospitaler udleder i dag omkring seks procent af Danmarks samlede CO₂-udledning. Der bliver indkøbt og brugt over 150.000 forskellige produkter og indkøbt for 30 milliarder kroner om året. Det fører alt andet lige til et højt forbrug og CO₂-udledning fra de mange produkter og services, som regionerne køber af private leverandører.

Det skal der nu gøres noget ved.

Læs også: Forskere simulerer den værst tænkelige klimakrise

Vil halvere hospitalernes CO2-udledning inden 2023

De danske regioner har lanceret en ny strategi, som lægger op til konkret handling i egne rækker. Der skal ske grønnere indkøb hos leverandører af eksempelvis medicinsk udstyr via partnerskaber og krav i udbud.

Hospitalernes forbrug skal også omlægges til flergangsudstyr for at reducere forbruget, og så skal hospitalerne undgå spild af alt fra medicin og operationsudstyr til fødevarer.

Dertil skal der omlægges til vedvarende energi ved blandt andet at opsætte solceller. Det sker ved at udfase olie- og gasfyr til opvarmning. Fossildrevne køretøjer skal samtidig udskiftes med eldrevne køretøjer.

De mange tiltag vil betyde, at hospitalerne skal halvere sin årlige CO₂-udledning til 1,6 millioner ton CO₂ inden 2035.

”Regionerne vil gå forrest med den grønne omstilling af hospitalerne. Med udspillet går vi den svære, men nødvendige vej og regner indkøb og forbrug med. Vores mål er ambitiøst, fordi den grønne omstilling skal ske samtidig med, at flere danskere har brug for behandling i sundhedsvæsnet fremover – og ikke mindst mere specialiseret behandling,” siger Mads Duedahl, der er næstformand for Danske Regioner, som driver de danske hospitaler.

Læs også: Greentech: Disse grønne teknologier skal løse klimaproblemerne

Forbrug skal mindskes og gøres cirkulært

En afgørende del af strategien handler om at reducere forbruget og øge andelen af cirkulært forbrug.

”Det er helt afgørende, at hospitalerne forbruger mindre og langt mere cirkulært, når vi indkøber, anvender og bortskaffer udstyr til diagnosticering og behandling af patienter. Og det vel at mærke uden at på kompromis med hygiejne, behandlingskvalitet, patientsikkerhed eller forsyningshensyn.”

Læs også: Nyheder om klima og grønt